مزایا و محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک

مزایای برنامه ریزی استراتژیک
هادی بودن
نقش راهنما را دارد
تجزیه و تحلیل ارزیابی را ساده می کند.
مخاطرات تصمیم گیری را کاهش می دهد
نقش هماهنگ کننده بین برنامه های عملیاتی سازمان را دارد.

محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک
هزینه بالا
وقت و زمان طولانی
نیاز به تخصص در بخش های نیروی انسانی
عدم انعطاف و وجود ثبات و در نتیجه لطمه خوردن به قدرت خلاقیت فرد.


منبع: کتاب مدیریت عمومی، تألیف دکتر سید مهدی الوانی

تهیه و تنظیم: طاهره قربانزاده فاراب

بازدید : 13658

نماد اعتماد
logo-samandehi