سازمان بر مبنای منطقه عملیات

زمانی که شرایط اقتضا کند که از نیازهای منطقه به خوبی آگاه باشیم و سازمان خود را برای رفع آنها تجهیز کنیم، سازمان منطقه ای مفید است.

مزایای سازمان بر مبنای منطقه عملیات
سرعت و سهولت شناختن نیاز های هر منطقه و رفع آن نیاز ها
زمانی که منطق مختلف با یکدیگر تفاوت دارند این نوع سازمان مفید است
اگر استقلال کافی سازمان منطقه ای داشته باشد می تواند به طور غیر متمرکز عمل کند.

محدودیت سازمان بر مبنای منطقه عملیات
وحدت رویه در کل سازمان، هماهنگی بین واحد ها  به دلیل پراکندگی منطقه ای مشکل است.


منبع: کتاب مدیریت عمومی، تألیف دکتر سید مهدی الوانی

تهیه و تنظیم: طاهره قربانزاده فاراب

بازدید : 6109

نماد اعتماد
logo-samandehi