سازمان بر مبنای ارباب رجوع یا مشتری

سازماندهی به گونه ای است که هرکدام از واحد ها پاسخ گوی گروهی متفاوت از ارباب رجوع یا مشتریان سازمان است. گروه های مختلف مشتریان سازمان ممکن است به :خدمات متفاوت، کالاهای مختلف و شیوه های گوناگون فروش نیاز داشته باشند. هرگاه رضایت مشتری شرط اساسی سازمان باشد روشی مناسب به شمار می رود.

مزایای سازمان بر مبنای ارباب رجوع
پاسخگویی سریع وصحیح به مشتریان ورفع نیاز آنها
به دلیل ارتباط بایک نوع ارباب رجوع تجربه و آگاهی کارمندان افزایش یافته و نیاز مشتری با کیفیت بهتر انجام می شود.

معایب سازمان بر مبنای ارباب رجوع
هزینه بالا

منبع: کتاب مدیریت عمومی، تألیف دکتر سید مهدی الوانی

تهیه و تنظیم: طاهره قربانزاده فاراب

بازدید : 8953

نماد اعتماد
logo-samandehi