سازمان با ساختار ترکیبی

در دنیای واقع در اغلب موارد ترکیبی از سازماندهی هادر شرایط مختلف استفاده می شود. گاهی اوقات سازماندهی های مختلف بر یکدیگر منطبق می شوند. مثلا اگر مشتریان سازمانی از یک نوع خدمات خاص استفاده کنند، ساختار مبنا عملیاتی و مبنا مشتری در آن سازمان یکی خواهد شد.

ساختار های مذکور ساختار های سنتی هستند. ساختارهای سازمانی جدیدی نیز وجود دارند که عبارت اند از:ساختار سازمان ماتریسی یا خزانه ای، ساختار سازمان با گروه های متداخل.

محدودیت های ساختار های سازمانی سنتی
ساختار سنتی سازمانی، که به صورت هرمی شکل طراحی می شود و به ساختار سلسله مراتبی یا ساختار وظیفه ای مشهور است به علت سادگی و سهولت کاربرد اغلب در سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. اما دارای محدودیت ها و نارسایی هایی است.

منبع: کتاب مدیریت عمومی، تألیف دکتر سید مهدی الوانی

تهیه و تنظیم: طاهره قربانزاده فاراب

 

بازدید : 8427

نماد اعتماد
logo-samandehi