سازمان با واحد مستقل

سازمان را در قالب واحد های مستقل سازماندهی می کنیم به طوری که ماموریت های سازمان با بهره گیری از خدمات برخی یا تمامی این واحد ها امکان پذیر است. رابطه واحد ها با هم بر اساس خرید و فروش کالا و خدمات است و هر واحد در مقابل تولید یا ارائه خدمات پول دریافت می کند.

مزایای سازمان با واحد مستقل
واحد ها می کوشند مولد باشند تا بتوانن هزینه های خود را تامین کنند
مشکلی که در روش سنتی بین واحد های صف و ستاد بود (واحد های ستادی مسئولیت واحدهای صفی را مسئولیت خود نمی دانند) رفع می شود و هر واحد خودرا مسئول انجام وظیفه ای می داند که بابت آن درامد کسب کرده است.

منبع: کتاب مدیریت عمومی، تألیف دکتر سید مهدی الوانی

تهیه و تنظیم: طاهره قربانزاده فاراب

بازدید : 6746

نماد اعتماد
logo-samandehi