انواع کنترل در مدیریت سازمان

کنترل گذشته نگر
بازخور یا کنترل گذشته نگر صرفا بر ساس فعالیت ها و اطلاعات گذشته استوار است.
بازخور با استفاده از نتایج یا در اصطلاح سیستم با استفاده از ستاده  ها کنترل را عملی می کند اما مفهوم جدید کنترل  فراتر از سازو کار بازخور و توجه به گذشته است.

کنترل آینده نگر
کنترل آینده نگر یا هدایت کننده کنترلی است که با استفاده از داده ها کنترل را تحقق می بخشد قبل از آنکه عملی واقع شود. به عبارت دیگر این نوع کنترل موانع. مشکلات را قبل از وقوع و اجرای عملیات پیش بینی می کند و انجام اصلاحات را ممکن می سازد.
هدف از این نوع کنترل، پیش گیری و انجام اصلاحات قبل از اجرا برای حصول نتایج مورد نظر است. کنترل پیش نگر مستلزم آگاهی و بصیرت و تجربه کنترل کننده است.
برخی از علمای مدیریت بازخور را نوشدارویی بعد از مرگ نام نهادند. زیرا نارسایی های اطلاعات تاریخی را با خود به همراه دارد و تصحیح خطاها فقط نسبت به آینده عملی است. بنابراین این نوع کنترل پیش از آنکه به گذشته متکی باشد آینده نگر است.

کنترل زمان وقوع

کنترل گذشته نگر بر اطلاعات گذشته استوار است، کنترل پیش نگر بر پیش بینی های آینده و کنترل زمان وقوع اطلاعات زمان حال را ملاک قرار می دهد.
ماشین های الکترونیکی و رایانه ها اطلاعات زمان واقعی  یا اطلاعات زمان وقوع را فراهم می کنند و کنترل بر اساس این نوع اطلاعات کنترل زمان وقوع نام دارد. حساسیت برخی از برنامه ها ایجاب میکند تا مدیریت از این نوع کنترل استفاده کند و تصمیماتی به موقع وسریع اتخاذ نماید.

منبع: کتاب مدیریت عمومی، تألیف دکتر سید مهدی الوانی

تهیه و تنظیم: طاهره قربانزاده فاراب

بازدید : 30590

نماد اعتماد
logo-samandehi