ده سوال که کارفرمایان در رزومه شما دنبال پاسخ آنها می گردند

رزومه یا نامه استخدامی باید پاسخگوی سؤالات زیر باشد:

1- این شخص کیست و در کجا زندگی می کند؟

2- این شخص چند سال دارد؟

3- آیا این شخص از تعلیمات لازم برخوردار است؟ در محیط تحصیل چگونه بوده است؟
 کارفرمایان مایلند اگر شما درجه و یا نشان احترامی دارید در اختیار آنها قرار دهید و از آنهادر جهت مثبت شغلی خود استفاده نمایید.

4- آیا فردمورد نظر مرتب، با دقت و منضبط است؟(در مورد کاربا تجهیزات و وسائل کاری که در اختیار شما قرار می گیرد می تواند مهم باشد

5- آیا این شخص در مشکلات شرکت می تواند به ما کمک نماید ؟ (کارفرمایان افرادی را نیاز  دارند که به مشکلات کاری توجه نموده و راه حل هایی برای آنها بیابند. به عبارت دیگر فردی  مطلوب است که تفکرات بنیادی داشته و در خدمت اهداف کاری کارفرمایان باشد. )

6- آیا تجربیات کافی برای مفید کار کردن دار د؟ چه کارهایی را می تواند موفقیت آمیز به انجام رساند ؟
 بهترین روش پاسخ گویی مناسب به این سؤال، داشتن یک رزومه عالی، با تاریخ مرتب  شده و طرح بندی تازه و تمیز می باشد.

7- آیا این فرد مشکلات خاصی از جمله فاصله کاری، چند شغل داشتن،.. دارد ؟

8- کدام حرفه و یا هنر و کمال در فرد شاخص است؟(روی کلمات حرفه و کمال و هنر کاملاً دقت  کنید. هنگامی که شما یک برنامه کاری مشخص ارائه کنید، کارفرما می تواند ارتباطی عالی بین توانایی ها و شایستگی و قابلیت شما پیدا کنند و این به منزله پلی به سوی  موفقیت شما خواهد بود. )

9- این فرد چگونه در حل مشکلات مفید خواهد بود ؟(کارفرمایان آینده نگر از اینکه شما بتوانید  برای ایشان و نیز شرکتشان موفق و سودمند باشید و در جهت بهبود و روند رو به رشد آنها  گام بردارید، خشنود می شوند. این بهبودی می تواند در راستای فروش بیشتر، تثبیت  قیمتها،.. باشد.

10- آیا می توان به این شخص اعتماد نمود؟ (آیا شما به کسی که برایتان مفید نیست اعتماد می کنید؟کارفرمایان نیز درصدد هستند که بی پرده نظرات مثبت و منفی خود را در مورد  شما بگویند)

منبع: بازارکار

بازدید : 3169

نماد اعتماد
logo-samandehi