پنج توصیه برای نحوه نوشتن شغل های کوتاه مدت در رزومه

امروه نوشتن هر نوع تغییر شغلی و بیان حرفه‌های کوتاه مدت در یک رزومه خیلی خوشایند نیست. مشاغل کوتاه مدت که ممکن است یک کار قراردادی و یاکارهای ثابت باشند گاهی نگرش منفی را در استخدام کنندگان باعث می شوند.

در اینجا توصیه هایی برای نوشتن یک رزومه در زمانی که شما تجربه های کوته مدت کاری در گذشته داشته اید ارائه می دهیم :

- دروغ نگویید
اولین قانون مهم بر ای تقاضای یک شغل این است که هیچ گاه در مورد شغل های قبلی خود دروغ نگویید. اگر شما اطلاعات دقیق و درست در مورد کارهایی که تابه حال انجام داده اید را درپوشه ای قراردهید و آن را برای رسیدگی در اختیار استخدام کنندگان بگذارید، اطلاعات شما بیشتر مورد اعتبار است. هیچ چیز وحشتناک تر از آن نیست که به شما شغلی را پیشنهاد کنند و دقیقا هنگامی که می خواهید آن را شروع کنید، کارفرما با بررسی کردن کامل گذشته شما آن پیشنهاد را لغو کند.

- بدگویی نکنید
دومین قانون هنگامی که در خواست یک شغل می کنید این است که هیچ وقت از شرکت یا کار فرمایان قبلی خود بدنگویید. بدگویی کردن باعث ایجاد یک احساس منفی در مصاحبه شما یا تغییر نظر استخدام کنندگان نسبت به شما خواهد شد و مطمئن باشید با این روش هیچ‌گاه موفق به یافتن شغل مورد نظرتان نخواهد شد. عقاید منفی رابرای خودتان نگه دارید.

- چشم پوشی کردن
در این قانون، راههای زیادی وجود دارد تا بتوانید نگرانی استخدام کنندگان را نسبت به وضعیت های کاری کوتاه مدت در رزومه‌تان کاهش دهید. یک روش موثر چشم پوشی از نوشتن بعضی از دوره‌های کوتاه مدت شغلی دررزومه است. البته این همیشه بهترین راه حل نیست، ولی یک راه ممکن برای جلوگیری از نگرش غلط کارفرمایان نسبت به شما است.
اگر از شما خواسته شد که فاصله زمانی در استخدام‌های قبلی را توضیح دهید می توانید برای آنها شرح دهید که کارکوتاه مدت قراردادی تاثیر در تجربیات شغلی شما نداشته و نگذاشته است، بنابراین ثبت آن را در رزومه تان ضروری ندانستید.

- اشاره به وضعیت های قراردادی
در مشاغل کوتاه مدت قراردادی به راحتی می توانید توضیح دهید که هدف شما بیشتر کسب تجربه در یک وضعیت متفاوت بوده و یا چون همیشه باید کاری می کردید این وقعیتی بود که درآن زمان خاص در دسترستان بوده است.
همچنین در توجیه مورد دوم می‌توانید وضعیت خود را در مورد تکلف افراد خانواده‌تان ذکر کنید و اینکه درآن زمان خاص به خاطر مسئولیتی که نسبت به خانواده داشتید انجام آن کار را قبول کردید.
هرچند که توضیح دادن مشاغل کوتاه مدت قراردادی بهترین راه نیست ولی به شما این امکان را می دهد که بالقوه بودن خود را به استخدام کنندگان ثابت کنید و نشان دهید که همیشه ودرهر حالتی مشتاق وحاضر برای هرکاری که به شما داده می شود هستید و هر آنچه به شما سپرده می شود انجام می دهید.

- اشاره به شغل های ثابت
هرچند توضیح این گونه شغل ها  سخت است ولی گاهی ذکر بعضی از آن ها ودلایل ترک کردن آن مشاغل لازم است. دلایلی از قبیل فعالیتهای غیر قانونی، نامناسب بودن محیط کاری ومسائلی از این نوع دلایلی منطقی است که هرکارفرما آن را می‌فهمد و خواهد پذیرفت. در این زمینه نیازی نیست توضیح کاملی بدهید و همه چیز را روشن و آشکار بیان کنید. تنها اشاره به این نکات کافی خواهد بود.
همچنین می توانید چنین بیان کنید : بعد از ارزیابی روش کاری آن شرکت به این نتیجه رسیدم که آنها در شش ماه آینده ورشکست خواهند شد ( از نظرمالی دچار مشکل خواهند شد )، یا کارتیمی در آن شرکت به گونه ای نبود که با نگرش های من منطبق باشد، یا مسئولیت های شغلی من با حقوقی که دریافت می کردم هماهنگ نبود ویا نتوانستم در وضعیت‌هایی که جایگاه شغلی و وظایف من مشخص نبود همکاری داشته باشم ( کاری کنم )
در تمام این موارد باید نوع پرسشی که از شما می شود را مورد ارزیابی قراردهید وبهترین دلایلی را که برای ترک کردن آن شرکت داشته اید را که بیشترین ثبات و کمترین حالت محکوم کردن ومهاجم بودن را دارا است ارائه دهید.
برای تصمیم خود در تمام مصاحبه ها دلایل ثابت و محکمی را که دارید به استخدام کنندگان توضیح دهید. دقت داشته باشید که یک کارفرما یا مدیر ممکن است درباره شرکت های دیگر هم اطلاعات داشته باشد.

منبع: بازارکار
ترجمه از: صادقه آیینه‌وند

بازدید : 3383

نماد اعتماد
logo-samandehi