◄ کتاب «مدیریت استراتژیک : کلید موفقیت در بازارهای رقابتی»


کتاب مدیریت استراتژیک، کلید موفقیت در بازارهای رقابتی منتشر شد.

مدیریت استراتژیک یکی از ابزارهای مهم مدیریت محسوب می‌شود. در این کتاب مباحث مدیریت استراتژیک به صورتی جامع و با توجه به نیاز سازمان‌های ایرانی مطرح شده است. بیان مثال‌هایی از سازمان‌های ایرانی ارائه چند مدل جدید از جمله وجوه ممیزه این کتاب به شمار می‌آید.
استفاده از این کتاب برای تمام مدیران، دانشجویان رشته‌های مدیریت در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و علاقه‌مندان به حوزه مدیریت استراتژیک توصیه می‌شود.


شناسنامه کتاب:
عنوان کتاب: مدیریت استراتژیک : کلید موفقیت در بازارهای رقابتی
مولف : دکتر داود فیض
نوبت چاپ : اول – 1389
ناشر : دانشگاه سمنان
شابک : 6-04-5940-600-978


روش خرید :
برای خرید این کتاب می توانید به این لینک در سایت آدینه بوک مراجعه فرمایید.


فهرست مطالب کتاب مدیریت استراتژیک، کلید موفقیت در بازارهای رقابتی

فصل اول: کلیات و مفاهیم
اهداف یادگیری فصل اول - صفحه  21
مقدمه  - صفحه  22
تعریف برنامه ریزی - صفحه  23
ویژگی ها و خصوصیات مشترک تعاریف مختلف از برنامه‌ریزی‌ 24
ویژگی های یک برنامه خوب - صفحه  25
فواید برنامه ریزی - صفحه  26
تاریخچه برنامه ریزی - صفحه  27
انواع برنامه ریزی - صفحه  29
- برنامه ریزی استراتژیک یا جامع - صفحه  29
- برنامه ریزی عملیاتی - صفحه  30
- تفاوت های برنامه ریزی عملیاتی و برنامه ریزی استراتژیک 30
- برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت - صفحه 32
مفهوم برنامه ریزی استراتژیک - صفحه  33
ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک - صفحه  34
دستاوردهای برنامه ریزی استراتژیک - صفحه  35
بسترهای لازم برای بکارگیری برنامه ریزی استراتژیک در سازمان 37
تفکر استراتژیک  - صفحه  38
هفت اصل کلیدی در تفکر استراتژیک - صفحه 41
مدیریت استراتژیک - صفحه  49
پیش فرض های بکارگیری مدیریت استراتژیک - صفحه 51

منافع و مزایای مدیریت استراتژیک - صفحه  53

چرا برخی سازمان ها بدون بکارگیری مدیریت استراتژیک موفق می شوند؟ 58

مدیریت استراتژیک بدنبال چیست؟ - صفحه  59
موانع و محدودیت های مدیریت استراتژیک - صفحه 61

مقاومت های ضد برنامه ریزی - صفحه  64
مقابله با ذهنیت های ضد برنامه ای - صفحه  68
مدیریت استراتژیک به عنوان یک فرایند - صفحه 70
فرایند مدیریت استراتژیک - صفحه  70

تشریح مدل فرایندی مدیریت استراتژیک - صفحه 73

مفاهیم کلیدی مدیریت استراتژیک - صفحه  76

بیانیه‌ مأموریت یا رسالت سازمان - صفحه  76
بیانیه چشم‌انداز  - صفحه  77
اهداف بلندمدت  - صفحه  77
بررسی فرصت‌ها و تهدیدات محیط خارجی - صفحه 78
بررسی نقاط قوت و ضعف داخلی - صفحه  78
استراتژی‌ها  - صفحه  78
هدف‌های سالانه  - صفحه  79
خط‌مشی‌ها  - صفحه  79
فرهنگ استراتژیک - صفحه  79
نگرش استراتژیک - صفحه  80
استراتژیست‌های سازمان - صفحه  80
مسائل و تصمیمات استراتژیک - صفحه  81
فوائد شناسایی مسائل استراتژیک - صفحه  84
پارادایم های مدیریت استراتژیک - صفحه  85

پارادایم چیست؟  - صفحه  86
کارکردهای پارادایم - صفحه  88
خصوصیات پارادایم‌ها - صفحه  89
رابطه پارادایم و استراتژی - صفحه  91
پارادایم های اصلی مدیریت استراتژیک - صفحه 92

پارادایم تجویزی  - صفحه  92
پارادایمتوصیفی  - صفحه  95
پارادایم ترکیبی  - صفحه  99
خلاصه فصل اول - صفحه  100
پرسش و تمرین فصل اول - صفحه  102
 
فصل دوم: کمیته راهبردی، بیانیه ارزش ها، بیانیه چشم انداز، بیانیۀ ماموریت و اهداف کلان
اهداف یادگیری فصل دوم - صفحه  105
مقدمه  - صفحه  106
کمیته راهبردی مدیریت استراتژیک - صفحه  108

بیانیه ایدئولوژی و ارزش‌ها - صفحه  110
چشم‌انداز سازمان - صفحه  113
مزایا و منافع تدوین بیانیه چشم‏انداز - صفحه  114
مراحل تدوین بیانیة چشم انداز - صفحه  115
رسالت یا مأموریت سازمان - صفحه  118
تعریف رسالت یا مأموریت سازمان - صفحه  119
دلایل نیاز سازمان به تدوین بیانیه مأموریت - صفحه 119
اهمیت تدوین بیانیه مأموریت سازمان - صفحه 120
فرایند تدوین بیانیه مأموریت - صفحه  121
محتوای بیانیه مأموریت - صفحه  123
ویژگی‌های مأموریت - صفحه  126
فواید تدوین بیانیه مأموریت - صفحه  127
تفاوت میان مأموریت و چشم انداز - صفحه  129
اهداف بلندمدت - صفحه  130
ویژگی‌های اهداف بلندمدت - صفحه  131
فرایند تدوین اهداف بلند مدت - صفحه  133
خلاصه فصل دوم - صفحه  135
پرسش و تمرین فصل دوم - صفحه  137
 
فصل سوم: تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدات عوامل محیطی
اهداف یادگیری فصل سوم - صفحه  141
مقدمه  - صفحه  142
مفهوم فرصت، تهدید و عوامل محیطی - صفحه 144
فرایند تجزیه و تحلیل محیط خارجی - صفحه  145
محیط و عوامل محیطی - صفحه  146
عوامل محیط عمومی یا کلان - صفحه  147
محیط تخصصی یا خرد - صفحه  155
رقابت در صنعت - صفحه  155
مراحل تجزیه و تحلیل عوامل محیطی - صفحه 156
تکنیک های تجزیه و تحلیل عوامل محیطی - صفحه 157
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE ) - صفحه 158
ماتریس بررسی رقابت (CPM) - صفحه  162
الگوی پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر - صفحه 163
کاربردهای مدل پورتر - صفحه  165
1) قدرت تهدید تازه‌واردها - صفحه  167
2) قدرت چانه‌زنی عرضه‌کنندگان - صفحه  171
3) قدرت چانه‌زنی خریداران - صفحه  172
4) شدت رقابت بین شرکت‌های موجود - صفحه 173
5) فشار ناشی از محصولات یا خدمات جایگزین - صفحه 174
روش های خنثی سازی نیروهای پنجگانه رقابتی مدل پورتر 175
مزیت رقابتی  - صفحه  175
خلاصه فصل سوم - صفحه  177
پرسش و تمرین فصل سوم - صفحه  178
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت عوامل داخلی
اهداف یادگیری فصل چهارم - صفحه  181
مقدمه  - صفحه  182
فرایند بررسی عوامل داخلی سازمان - صفحه  184
معیارهای ارزیابی عوامل داخلی از نظر میزان ضعف و قوت 185
رویکردهای بررسی عوامل داخلی - صفحه  187
رویکرد وظیفه‌ای در بررسی عوامل داخلی - صفحه 187
رویکرد تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی در بررسی عوامل داخلی 193
رویکرد زنجیره ارزش در بررسی عوامل داخلی - صفحه 196
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی - صفحه (IFE) 201
جدول خلاصه تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (IFAS) - صفحه 204
نقش منابع و توانایی‌های داخلی سازمان‌ها در دستیابی به مزیت رقابتی 205
خلاصه فصل چهارم - صفحه  207
پرسش و تمرین فصل چهارم - صفحه  208
 
فصل پنجم: تدوین و انتخاب استراتژی
اهداف یادگیری فصل پنجم - صفحه  211
مقدمه  - صفحه  212
 
بخش اول: تدوین استراتژی
مفهوم استراتژی - صفحه  21٧
انواع استراتژی  - صفحه  21٩
 استراتژی های سطح کسب و کارهای استراتژیک SBU
1 استراتژی‌های کلان - صفحه  22١
2 استراتژی ها ی سازمانی - صفحه  22٣
شرکت های درگل مانده - صفحه  23١
 
بخش دوم: انتخاب استراتژی
انتخاب استراتژی - صفحه  25١
1 مرحله ورودی - صفحه  25٢
2 مرحله مقایسه - صفحه  25٣
مراحل انتخاب استراتژی
ماتریس SWOT - صفحه  25٣
ماتریس BCG - صفحه  25٩
مزایا ومعایب استفاده از مدل BCG - صفحه  26٢
ماتریس GE - مک کینزی - صفحه  26٤
مدل IE یا ماتریس داخلی-خارجی - صفحه  26٧
ماتریس SPACE - صفحه  26٧
مراحل تهیه ماتریس SPACE - صفحه  26٩
ماتریس BSS یا GSM - صفحه  27٤
ماتریس دوره عمر پورتفولیو - صفحه  27٦
3) مرحله تصمیم‌گیری - صفحه  28٢
3-1 ماتریس برنامه‏ریزی استراتژیک کمی‏ (QSPM ) - صفحه 28٢
3-2 فرایند پنج مرحله ای انتخاب استراتژی - صفحه 28٥
3-3 ماتریس خلق و انتخاب استراتژی فیدا FGSSM 28٦
روش استفاده از مدل FGASSM - صفحه  28٩
مزایای مدل FGSSM - صفحه  290
خلاصه فصل پنجم - صفحه  29٢
تمرین و پرسش فصل پنجم - صفحه  29٤
 
فصل ششم: اجرای استراتژی
اهداف یادگیری فصل ششم - صفحه  297
مقدمه  - صفحه  299
اجرای استراتژی - صفحه  299
تفاوت‌های تدوین استراتژی و اجرای استراتژی - صفحه 300
موانع اجرای موفق استراتژی ها - صفحه  301
دشواری‌های اجرای استراتژی - صفحه  301
فرایند اجرای استراتژی - صفحه  302
1) عملیاتی‌سازی استراتژی - صفحه  303
2) نهادینه‌سازی استراتژی - صفحه  311
نقش‌های رهبران و مدیران عالی اجرایی - صفحه 324
گزینش مدیران  - صفحه  325
مدیریت رابطه استراتژی و فرهنگ - صفحه  329
خلاصه فصل ششم - صفحه  333
پرسش و تمرین فصل ششم - صفحه  334
 
فصل هفتم: کنترل و نظارت استراتژیک
اهداف یادگیری فصل - صفحه  337
مقدمه  - صفحه  339
مفهوم کنترل  - صفحه  339
کنترل استراتژیک - صفحه  340
فرایند کنترل استراتژیک - صفحه  341
ویژگی‌های یک سیستم کنترل اثربخش - صفحه 344
انواع کنترل استراتژیک - صفحه  345
کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در کنترل استراتژیک - صفحه 348
خلاصه فصل هفتم - صفحه  349
پرسش و تمرین فصل هفتم - صفحه  350
 
فصل هشتم: کارت امتیازی متوازن(BSC )
اهداف یادگیری فصل هشتم - صفحه  353
مقدمه  - صفحه  354
کارت امتیازی متوازن - صفحه  354
شکل‌گیری مدل کارت امتیازی متوازن - صفحه 355
توسعه کاربرد کارت امتیازی متوازن - صفحه  359
پیوند دادن عملکردهای کوتاه‌مدت با اهداف بلندمدت - صفحه 359
کاربرد کارت امتیازی متوازن به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک 362
ارتباط و آموزش - صفحه  364
یکپارچه کردن اهداف - صفحه  365
پیوند پاداش‌ها و معیارهای عملکرد - صفحه  366
برنامه‌ریزی کسب‌وکار - صفحه  367
بازخور و یادگیری - صفحه  369
به سوی یک سیستم مدیریت استراتژیک جدید - صفحه 372
خلاصه فصل هشتم - صفحه  374
پرسش و تمرین - صفحه  375

بازدید : 17241