دانلود جزوه اعتبارات اسنادی LC

عنوان کامل جزوه : اعتبارات اسنادی LC

تعداد صفحات :
18 صفحه

نوع فایل : WORD

فهرست مطالب:
مقدمه
وصولی اسنادی
مراحل وصولی اسنادی
اقسام وصولی اسنادی
اعتبار نامه اسنادی (Letter of Credit)
تعاریف
 اعتبار اسنادی
پرفرما: (Proforma Invoice)
 اعتبارات اسنادی داخلی/ ریالی
 خریدار/ مشتری
 فروشنده/ ذینفع
بانک کارگزار فروشنده/ ذینفع
هدف و مزایا
مراحل گشایش اعتبار اسنادی
مراتب گشایش اعتبار اسنادی آمده در شکل فوق به شرح ذیل می باشد:
مدارکی که باید به بانک معامله کننده اسناد ارایه شود عبارتند از :
اشکال اعتبار اسنادی
1. اعتبار قابل برگشت Revocable L/C
 2. اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت Irrevocable L/C
الف. اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت تایید نشده (Unconfirmed L/C)
ب. اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت تایید شده Confirmed L/C
3. اعتبارات دیداری (At Sight L/C)
4. اعتبارات با پرداخت معوق Usance L/C
  5. اعتبارات قبولی
 6. اعتبارات مخصوص
الف. اعتبار ماده قرمز Red Clause L/C
ب. اعتبار اسنادی گردان Revolving L/C
 ج. اعتبار معامله ای
قواعدی که واردکننده (خریدار) و صادرکننده (فروشنده) باید رعایت کنند :
گشایش اعتبارات اسنادی در بانک تجارت
شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی قبل از اخذ مصوبه اعتباری:
 شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی بعد از اخذ مصوبه اعتباری :
اعتبار اسنادی داخلی ریالی
اعتبارات اسنادی صادراتی
 منابع

کد محصول : 3295
حجم : 154.00 کیلوبایت
بازدید : 34878
قیمت : 6500 تومان
خرید محصول
پیش فاکتور «مرجع علوم مدیریت ایران»
کد محصول 3295
نام محصول دانلود جزوه اعتبارات اسنادی LC
قیمت فقط 6500 تومان
مالیات و سایر هزینه ها صفر
مبلغ قابل پرداخت 6500 تومان
*** توصیه می کنیم قبل از ورود به درگاه پرداخت، راهنمای خرید را ملاحظه فرمایید.
ورود به درگاه پرداخت