دانلود جزوه کامل مزیت رقابتی

عنوان جزوه : مزیت رقابتی

تعداد صفحات : 50 صفحه


نوع فایل : WORD


فهرست مطالب:

مقدمه
1-رقابت و عوامل تاثیرگذار بر آن
2-مزیت رقابتی
2-1-مفهوم مزیت رقابتی
3-انواع مزیت رقابتی
3-1-مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی (پویا)
3-2-مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس
3-3-مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود
3-4-مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب
3-5-مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار
4-فرسایش مزیت رقابتی
5-ابعاد مزیت رقابتی
5-1-ماهیت  مزیت رقابتی
5-2-شکل مزیت رقابتی
5-3-محل  مزیت رقابتی
5-4-اثر مزیت رقابتی
5-5-علت مزیت رقابتی
5-6-دوام  مزیت رقابتی
5-7-آسیب پذیری مزیت رقابتی
5-8-ارزش مزیت رقابتی
6-قلمرو علّی مزیت رقابتی
6-1-مزیت های رقابتی قلمرو نیروی انسانی
6-1-1-نقش مهارتهای انسانی در کسب مزیت رقابتی
6-1-2-دیدگاه منبع محور به مزیت رقابتی
6-1-3-چارچوب VRIO
6-1-3-1-پرسش از ارزش
 6-1-3-2-پرسش از کمیابی
6-1-3-3-پرسش از تقلید پذیری
6-1-3-4-پرسش از حمایت و استفاده سازمان
6-2-مزیت های رقابتی قلمرو سازمانی
6-3-مزیت های رقابتی قلمرو مجازی
6-4-مزیت های رقابتی قلمرو محیطی
7-هوشمندی رقابتی
8-مزیت رقابتی ملل
8-1-مدل الماس
8-2-تبیین ابعاد مدل الماس
9-الزام های مزیت رقابتی
10-مزیت رقابتی دایمی و پایدار
10-1-مزیت رقابتی پایدار حاصل فعالیت گروههاست
11-نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی
11-1-راهکارهای کسب مزیت رقابتی
11-2-نقش مدل سرآمدی
الف- ایجاد بنیادهایی برای سرآمدی سازمان
ب- پیاده سازی الگوی سرآمدی در سازمان
11-3-استراتژی های مدل سرآمدی
11-4-الگوی خودارزیابی براساس مدل سرآمدی
12- تجارت و مزیت رقابتی از نگاه مایکل پورتر
13-جمع بندی
14-نتیجه گیریفایل WORD جزوه کامل درباره مزیت رقابتی

کد محصول : 3312
حجم : 446.20 کیلوبایت
بازدید : 19566
قیمت : 6500 تومان
خرید محصول
پیش فاکتور «مرجع علوم مدیریت ایران»
کد محصول 3312
نام محصول دانلود جزوه کامل مزیت رقابتی
قیمت فقط 6500 تومان
مالیات و سایر هزینه ها صفر
مبلغ قابل پرداخت 6500 تومان
*** توصیه می کنیم قبل از ورود به درگاه پرداخت، راهنمای خرید را ملاحظه فرمایید.
ورود به درگاه پرداخت