دانلود پاورپوینت : مدیریت استراتژیک و استراتژی ها

عنوان کامل پاورپوینت : مدیریت استراتژیک و استراتژی ها

فهرست مطالب پاورپوینت:
داستانی برای بیان مفهوم مدیریت استراتژیک
مختصری از تاریخچه ارزیابی در جهان
 پیشینه و جایگاه قانونی ارزیابی عملکرد در ایران
ماهیت بررسی  وانتخاب استراتژی
تفاوت‌های برنامه ریزی استراتژیک و انواع دیگر برنامه ریزی
الگوی جامع مدیریت استراتژیک
مراحل تنظیم استراتژی(strategy formulation)
تجزیه وتحلیل وضع موجود
تعیین دورنما
چارچوبی تحلیلی برای تدوین استراتژی ها
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
ماتریس بررسی رقابت (CPM)
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)
ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت (SOWT)
ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استرا تژیک (SPACE)
ماتریس گروه مشاوران بوستن (BCG)
ماتریس داخلی و خارجی (IE)
مدل برتری سازمانی (CED)
کاربرد مدل CED
مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)
حوزه های نه گانه بررسی سازمان
منطق RADAR
مدل ارزیابی متوازن (BSC)
چارچوب مدلBSC
گامهای اجرایی BSC
مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد (SCR&PI)
مزایای کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد
 مدل مفهومی کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد
مقایسه مدل‌ها بر اساس ”اصول و پیش فرض‌ها“
مقایسه مدل‌ها بر اساس ”ساختار“
مقایسه مدل‌ها بر اساس ”پشتوانه علمی و اجرایی“
مدل رایت
مدل مینز برگ
مدل هیل
فرایند تحلیل محیط داخلی
مدلVRIO
زنجیره ارزش
زنجیره ارزش (فعالیتهای اصلی)
زنجیره ارزش (فعالیتهای پشتیبانی)
مدل هوفر
مدل تجزیه و تحلیل پایمز PIMS
روش برنامه ریزی بهبود عملکرد PIP
روش تحلیل شکاف GAP
مدل برنامه ریزی دیاگرام اهم Ohm Issue
مدل فریمن یا ذینفعان
مدل فیلیپس
منحنی تجربه
مدل رشد انسف

تعداد اسلایدها : 121

نوع فایل : pptx

نرم افزار مورد نیاز : Microsoft Powerpoint 2007

کد محصول : 3572
حجم : 1.70 مگابایت
بازدید : 14117
قیمت : 6500 تومان
خرید محصول
پیش فاکتور «مرجع علوم مدیریت ایران»
کد محصول 3572
نام محصول دانلود پاورپوینت : مدیریت استراتژیک و استراتژی ها
قیمت فقط 6500 تومان
مالیات و سایر هزینه ها صفر
مبلغ قابل پرداخت 6500 تومان
*** توصیه می کنیم قبل از ورود به درگاه پرداخت، راهنمای خرید را ملاحظه فرمایید.
ورود به درگاه پرداخت