دانلود پرسشنامه : انواع بازخور

هدف پرسشنامه :بررسی انواع بازخورهای ارائه شده به کارکنان.  

نحوه تکمیل : به شغل فعلی خود فکر کنید. برای هر یک از 18 سؤال عددی را مشخص کنید. هنگامی که به تمام جملات پاسخ دادید، امتیازها را با هم جمع بزنید.
1    2    3    4    5
به ندرت        گه گاه        غالباً


توضیحات
: سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

تعداد سوالات:  18

نوع فایل : Word 2007

روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند. منبع : منبع : مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 1390، پژوهشنامه مدیریت، جلد اول، انتشارات راه‌دان، تهران.

کد محصول : 3834
حجم : 19.04 کیلوبایت
بازدید : 5951
قیمت : 6500 تومان
خرید محصول
پیش فاکتور «مرجع علوم مدیریت ایران»
کد محصول 3834
نام محصول دانلود پرسشنامه : انواع بازخور
قیمت فقط 6500 تومان
مالیات و سایر هزینه ها صفر
مبلغ قابل پرداخت 6500 تومان
*** توصیه می کنیم قبل از ورود به درگاه پرداخت، راهنمای خرید را ملاحظه فرمایید.
ورود به درگاه پرداخت