لیست پرسشنامه های بازاریابی و مدیریت بازرگانی

◄ پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

◄ پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی

◄ پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا

◄ پرسشنامه موانع صادرات

◄ پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان

◄ پرسشنامه روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

◄ پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

◄ پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی

◄ پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات

◄ پرسشنامه کیفیت خدمات مربوط به سفارشات و دریافت کالا

◄ پرسشنامه خرید از اینترنت

◄ پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان

◄ پرسشنامه نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی که مد هستند

◄ پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

◄ پرسشنامه ارزش درک شده خرید

◄ پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام

◄ پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید

◄ پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

◄ پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند

◄ پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

◄ پرسشنامه میزان توجه به برند سازمان

◄ پرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات

◄ پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات

◄ پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکت های چند ملیتی

◄ پرسشنامه رویکردها نسبت به تبلیغات

◄ پرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات

◄ پرسشنامه کیفیت خدمات خرده فروشی

◄ پرسشنامه فروشنده حرفه ای

◄ پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان

◄ پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری

◄ پرسشنامه مذاکرات فروش با خریداران خارجی

◄ پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش

◄ پرسشنامه رضایت شغلی فروشندگان

◄ پرسشنامه مدیریت فروش

◄ پرسشنامه شکایات مشتری

◄ پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان

◄ پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری

◄ پرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان

◄ پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان

◄ پرسشنامه ارزیابی رستوران ها از طریق مشتری

◄ پرسشنامه ناخشنودی مشتری

◄ پرسشنامه نحوه ارائه خدمات به مشتری

◄ پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری

◄ پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن

◄ پرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور

◄ پرسشنامه توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری

◄ پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات

◄ پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان

◄ پرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری

◄ پرسشنامه عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتری

◄ پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری

◄ پرسشنامه مشتری مداری

◄ پرسشنامه بررسی نیازهای مشتریان

◄ پرسشنامه مشتری گرایی

◄ پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی

◄ پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژی‌ های بازاریابی

◄ پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابی

◄ پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی

◄ پرسشنامه اطلاعات موجود در استراتژی بازار

◄ پرسشنامه دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی

◄ پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی

◄ پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی

◄ پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

◄ پرسشنامه ابعاد دانش بازار در توسعه کالاهای جدید

◄ پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی 2

◄ پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی

◄ پرسشنامه قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی

◄ پرسشنامه سبک های مدیریت مدیران بازاریابی

◄ پرسشنامه رویکردهای رابطه ای در بازاریابی

◄ پرسشنامه رضایت از قیمت

◄ پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی

◄ پرسشنامه فعالیت های بازاریابی

◄ پرسشنامه گرایش بازار

◄ پرسشنامه گرایش به بازار

◄ پرسشنامه میزان توجه سازمان به بازاریابی

◄ پرسشنامه گرایش بازار

◄ پرسشنامه بازارهای ارگانیک

◄ پرسشنامه حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش

بازدید : 81222