مزایای بازاریابی الکترونیکی

برخی از مهمترین مزایای بازاریابی الکترونیک به شرح زیر است:
_ ایجاد فرصتهای تجاری جدید برای صنایع و بنگاههای بازرگانی.
_ افزایش ثبات دسترسی به بازارها ناشی از بکارگیری قواعد متحدالشکل درتمامی کشورهای عضو سازمانهای جهانی.
_ جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش ترددهای بیمورد.
_ کمک به محیط زیست و مصرف بهینه منابع انرژی.
_ کاهش هزینههای تبلیغات و سربار و ایجاد رقابت در سطح بین المللی.
_ دسترسی سریع به اطلاعات.
_ حضور نداشتن واسطه و در نتیجه کاهش قیمتها.
_ ورود به بازارهای فرامنطقهای در جهت بازاریابی جهانی.
_ گسترش دامنه کسب و کار و به تبع آن افزایش فروش و درآمد.
_ پشتیبانی بهتر، سریعتر و موثرتر.
_ توان بازاریابی با در نظر گرفتن علایق مشتریان.
_ بازاریابی فرد به فرد ( تک به تک).
_ توان تبلیغاتی چند رسانهای.
_ افزایش توان ارتباطی با استفاده از وب سایت و...
_ امکان توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و دسترسی آسان به منابع مناطق توسعه یافته.
_ افزایش میزان آگاهی و افزایش حق انتخاب مشتریان که به مشتریان امکان میدهد که در کمترین زمان، بهترین و مناسبترین انتخاب درخرید خود را داشته باشند.

تهیه و تنظیم: شهربانو یداللهی

بازدید : 3999

نماد اعتماد
logo-samandehi