تعاریف بازاریابی الکترونیکی از دیدگاه های مختلف

الف) فناوری اطلاعات ابزاری در دست بازاریابی است:
بازاریابی الکترونیکی را معادل بازاریابی سنتی می داند که صرفاً از فناوری اطلاعات در جهت دستیابی به اهداف خود استفاده می کند و باعث بهبود کارایی بازاریابی می شود.

 ب)بازاریابی بر روی اینترنت:
بازاریابی فعالیت های گسترده ای را در بر می گیرد که شامل برنامه های ایجاد وفاداری، تبلیغات، ارتباط با مشتری... می شود. براساس این تعریف انجام هر یک از این فعالیت ها بر روی اینترنت بازاریابی الکترونیکی محسوب می شود.

ج) دیدگاه فنی در تعریف بازاریابی الکترونیکی
زمانی بازاریابی الکترونیکی شکل می گیرد که زیر ساخت های فنی( پایگاههای اطلاعاتی، سرورها، نرم افزارها و... ) فراهم گردد و ارتباط با مشتری با استفاده از این فناوری برقرار شود. این ارتباط در قالب طراحی سایت وب مورد توجه قرار می گیرد.

د) تعریف بازاریابی الکترونیکی براساس 7Cs
در این دیدگاه بازاریابی براساس هفتC مورد بررسی قرار می گیرد که عبارت اند از:
1. قرارداد (Contract):ارزشی که به مشتری ارائه می شود.
2. محتوی (Content):طراحی وب سایت و محتوی آن
3. ساخت (Construction):عرضه محصول و خدمات به صورت بموقع، سریع و قابل اعتماد
4. جامعه (Community):ایجاد ارتباط بین مشتری و شرکت و بین خود مشتریان
5. تمرکز (Concentration):انتخاب بازارهای هدف ازطریق تهیه نیرخی از رفتارهای مشتریان در بازارهای الکترونیکی
6. همگرا (Convergent):ایجاد همگرایی بین مشتری و سازمان با استفاده از فناوری تعاملی و فراگیر
7. تجارت (Commerce):
انجام فرایند مبادله بین شمتری و سازمان.

ه)بازریابی به عنوان آمیخته ای جدید
برخی بازاریابی الکترونیکی را از بعد آمیخته های بازاریابی موردتوجه قرار داده اند و بر این اساس زمانی بازاریابی الکترونیکی شکل می گیرد که عوامل آمیخته بازاریابی (4Ps) به روش الکترونیکی انجام گیرد.

و) بازاریابی الکترونیکی از دیدگاه مکتب بازاریابی ارتباطی
بازاریابی الکترونیکی فرایند شبکه سازی بین مشتری و سازمان است که باعث ایجاد ارتباط بلند مدت و تعاملی بین آنان می گردد.

ز) بازاریابی الکترونیکی به عنوان فلسفه ای جدید
در بازاریابی سنتی تمرکز شرکت ها بر روی فروش می باشد، در حالی که بازاریابی الکترونیکی بر روی مشتری تمرکز می نماید. ولی این تعریف چندان به نظر نمی رسد، و نمی تواند مرز بین بازاریابی سنتی و بازاریابی الکترونیکی را مشخص کند.
البته مشتری مداری در بازاریابی سنتی نیزمی تواند وجود داشته باشد.

تهیه و تنظیم: شهربانو یداللهی

بازدید : 6579

نماد اعتماد
logo-samandehi