لیست پرسشنامه های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

◄ پرسشنامه دنیای مجازی

◄ پرسشنامه سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان

◄ پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان

◄ پرسشنامه موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه‌ریزی منابع سازمان

◄ پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید نرم افزارهای کپی شده (غیر اصل)

◄ پرسشنامه چک لیست خریدهای نرم افزاری (نرم افزارهای کامپیوتری)

◄ پرسشنامه سرمایه اجتماعی

◄ پرسشنامه سنجش سرمایه فکری سازمان‌ها

◄ پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش

◄ پرسشنامه انتقال دانش ضمنی

◄ پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش

◄ پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش

◄ پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش

◄ پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش

◄ پرسشنامه موانع دستیابی به دانش جهانی

◄ پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش

◄ پرسشنامه تاثیر عوامل فنی – اجتماعی بر تسهیم دانش

◄ پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری

◄ پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش

◄ پرسشنامه دستیابی به دانش و تسهیم آن

◄ پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش

◄ پرسشنامه ارزیابی میزان توجه سازمان به تسهیم دانش.

◄ پرسشنامه تعاملات بین فعالیت‌های مدیریت دانش

◄ پرسشنامه بازارهای الکترونیکی: استفاده از سیستم تجارت سازمان با سازمان

◄ پرسشنامه رضایت کاربر از تجارت الکترونیک برای خرید اینترنتی

◄ پرسشنامه اجرای موفق تجارت الکترونیک

◄ پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی

◄ پرسشنامه برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعاتی

◄ پرسشنامه برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعاتی

◄ پرسشنامه کنترل امنیت سیستم‌های اطلاعاتی

◄ پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های به روز رسانی اطلاعات کارکنان

◄ پرسشنامه به روز کردن اطلاعات کارکنان

◄ پرسشنامه مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید

◄ پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی

◄ پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات لجستیک

◄ پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات / سیستم‌های اطلاعات

◄ پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی

◄ پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب

◄ پرسشنامه گرانباری اطلاعات

◄ پرسشنامه مزایای انتقال تکنولوژی

◄ پرسشنامه فناوری اطلاعات

◄ پرسشنامه تکنولوژی کامپیوتر پایه

◄ پرسشنامه مسائل مرتبط با جستجوی اطلاعات

◄ پرسشنامه رفتار جستجوی اطلاعات

◄ پرسشنامه تغییر تکنولوژیکی

◄ پرسشنامه موانع به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

◄ پرسشنامه مزایای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

◄ پرسشنامه امنیت اطلاعات

◄ پرسشنامه استفاده اخلاقی از فناوری اطلاعات (الگوی استفاده از نرم افزار)

◄ پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات

◄ پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی

◄ پرسشنامه اثربخشی استفاده از تکنولوژی

◄ پرسشنامه آزمون فناوری

◄ پرسشنامه انگیزاننده‌ها و موانع به‌کار‌گیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

◄ پرسشنامه ریسک‌های انتقال تکنولوژی

◄ پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازاریابی

◄ پرسشنامه تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی

◄ پرسشنامه موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین

◄ پرسشنامه سیستم الکترونیکی منابع انسانی

◄ پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM)

◄ پرسشنامه تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر استراتژی‌های بازاریابی

◄ پرسشنامه تغییرات ناشی از به‌کار‌گیری فناوری اطلاعات در بازایابی

◄ پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت‌های بازاریابی

◄ پرسشنامه مزایای حاصل از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان

◄ پرسشنامه چالش‌های اجراء و موفقیت تهیه و تدارک الکترونیکی

◄ پرسشنامه آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان

◄ پرسشنامه آگاهی از اینترنت

◄ پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت

◄ پرسشنامه استفاده از اینترنت

◄ پرسشنامه استفاده از اینترنت و پست الکترونیک

◄ پرسشنامه کیفیت وب سایت

◄ پرسشنامه ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت

◄ پرسشنامه سنجش استفاده از اینترنت

◄ پرسشنامه موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های بین سازمانی اینترنت پایه

◄ پرسشنامه کاوشی درباره استفاده از اینترنت

◄ پرسشنامه سیستم‌های بین سازمانی اینترنت‌پایه

◄ پرسشنامه پست الکترونیک

◄ پرسشنامه اثربخشی طراحی و عملکرد وب‌سایت

◄ پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه اینترنت و وب‌سایت

◄ پرسشنامه اجرای تبادل الکترونیکی داده‌ها

◄ پرسشنامه استفاده از وبلاگ و تسهیم اطلاعات در آن

◄ پرسشنامه ارتباطات از راه دور

◄ پرسشنامه خرید از اینترنت

◄ پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط

◄ پرسشنامه سیستم‌های خرده فروشی آنلاین


بازدید : 52623