لیست پرسشنامه های مدیریت آموزشی

◄ پرسشنامه نگرش دانشجویان به کسب و کار

◄ پرسشنامه نگرش‌های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش

◄ پرسشنامه کیفیت در آموزش عالی

◄ پرسشنامه خودارزیابی آمادگی برای ایجاد یک دانشگاه شرکتی

◄ پرسشنامه انتظارات دانشجویان از برنامه‌های آموزش عالی

◄ پرسشنامه انتظارات کارکنان از برنامه‌های آموزش عالی

◄ پرسشنامه انتظارات کارفرماها از برنامه‌های آموزش عالی

◄ پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزش عالی

◄ پرسشنامه نگرش فارغ‌التحصیلان از آموزش دانشگاه

◄ پرسشنامه اهداف آموزشی دانشجویان

◄ پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه تصویر دانشگاه

◄ پرسشنامه نگرش‌ها درباره دانشگاه مجازی

◄ پرسشنامه وظایف کتابدارها در زمینه سیستم خودکار کتابخانه

◄ پرسشنامه مهارت‌های کتابدارها

◄ پرسشنامه اختیارات مدیر کتابخانه

◄ پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه

◄ پرسشنامه نگرش‌های کاربران درباره جریمه‌ها در کتابخانه

◄ پرسشنامه کتاب‌های الکترونیکی در کتابخانه‌ها

◄ پرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه‌ها

◄ پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه‌کار

◄ پرسشنامه استانداردهای حرفه معلمی

◄ پرسشنامه کدهای اخلاقی برای معلمان

◄ پرسشنامه توسعه استانداردهای حرفه‌ای معلمان جدید

◄ پرسشنامه استانداردهای عملکردی برای متقاضیان معلمی

◄ پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی آموزشی دانش‌آموزان

◄ پرسشنامه استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی دانش‌آموزان

◄ پرسشنامه کانون کنترل معلم

◄ پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه ای در معلمین

◄ پرسشنامه گزارش اولیاء (یا معلمین) از احساس همدلی / همدردی بچه ها

◄ پرسشنامه سبک رهبری معلم

◄ پرسشنامه استانداردهای مدیران مدرسه

◄ پرسشنامه اهمیّت ویژگی های مرتبط با کیفیت در مدرسه

◄ پرسشنامه ارزیابی مدیریت مدارس پیش‌دبستانی

◄ پرسشنامه نگرش‌ها درباره مدیریت مدرسه

◄ پرسشنامه فرهنگ یادگیری در مدرسه

◄ پرسشنامه مهارت‌های سرپرستی مدیران در مدرسه

◄ پرسشنامه استانداردهای سازمانی در مدارس

◄ پرسشنامه جو مدرسه

◄ پرسشنامه اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت

◄ پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه

◄ پرسشنامه دانش‌آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی

◄ پرسشنامه بررسی اهمیت امور قابل تحسین دانش‌آموزان

◄ پرسشنامه بررسی نگرش‌ها نسبت به کتاب‌های الکترونیک

◄ پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس

◄ پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی

◄ پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده

◄ پرسشنامه وفاداری به خدمات آموزشی

◄ پرسشنامه حفظ مشتریان خدمات آموزشی

◄ پرسشنامه طراحی آموزشی (محتوای واحد درسی)

◄ پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب

◄ پرسشنامه اثربخشی آموزش

◄ پرسشنامه موانع و تسهیل کننده های انتقال یادگیری

◄ پرسشنامه کیفیت جو یادگیری

◄ پرسشنامه ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزش

◄ پرسشنامه اثربخشی معلم

بازدید : 52019