دانلود پاورپوینت : فنون مذاکرات تجاری ◄ 610 اسلاید

عنوان کامل پاورپوینت : فنون مذاکرات تجاری

تعداد اسلایدها : 610

فهرست مطالب پاورپوینت :
مقدمه
فصل اول  : مهارت اجتماعی
مفهوم مهارت اجتماعی
مهارتهای تقویت
فصل دوم : ارتباط میان فردی
مدل مهارتی ارتباط میان فردی
تعریف شخصیت
مفهوم طرحواره و کاربرد و انواع آن
ویژگیهای مهم وضعیتهای اجتماعی از نظر آرگایل (1981)
تعریف اهداف از نظر دیلارد (1990)
فرآیند های میانجی
فصل سوم : ارتباط کلامی
ارتباط غیر کلامی چیست؟
فواید رفتارهای غیر کلامی
فصل چهارم : پاداش و تقویت
انواع تقویت مثبت
تاثیرات میان فردی تقویت کننده های اجتماعی
مؤلفه های کلامی
مؤلفه های غیر کلامی
فصل پنجم : پرسش
کارکردهای پرسش
کارکردهای اصلی پرسش
انواع پرسش ها
انواع زنجیره پرسش های باز
فواید پرسش های باز
انواع پرسش های سرنخ گیر
فصل ششم : بازگرداندن
تعریف بازگرداندن
کارکردهای بازگرداندن
تشریح
بازگرداندن احساس
فصل هفتم : آماده سازی و خاتمه دادن
تعریف  آماده سازی
کارکردهای آماده سازی
انواع آماده سازی
کارکردهای خاتمه دادن
روش های خاتمه انگیزشی
فصل هشتم : توضیح دادن
تعریف توضیح
مهارتهای طرحریزی
سه تکنیک کلی برای استفاده از توضیح دادن
مهارتهای ارائه توضیح
فصل نهم : گوش دادن
تعریف
گوش دادن
 انواع گوش دادن
سه عامل تاثیر گذار بر جذب اطلاعات
موانع گوش دادن
گوش دادن فعال
فصل دهم : افشای خود
تعریف
ویژگیهای افشای خود
اجزای خود افشایی
شاخص های خود افشایی
کارکردهای خود افشایی
فواید خود افشایی
عوامل مؤثر بر خود افشایی
فصل یازدهم : نفوذ
تعریف
منابع نفوذ
عوامل جذابیت
شکلهای مختلف پیام در نفوذ
فصل دوازدهم : ابراز وجود
سبک های پاسخدهی
انواع پرخاشگری
کارکردهای ابراز وجود
مؤلفه های ابراز وجود
فصل سیزدهم : تعامل در گروهها و رهبری
گروه چیست
تعریف نقش
عوامل مؤثر در شرکت اعضای گروه در بحث های بیشتر
سبک های رهبری (سطح کلان)
مهارتهای رهبری (سطح خرد)
روانشناسی توافق
پیامدهای موضع گیری
از خود گذشتگی بی مورد
«جداکردن حساب اشخاص از مسئله»
«به جای مواضع، به خواسته ها توجه کنید»
سهم طرفین
نکات قابل توجه در تشکیل جلسات راه حل یابی مشکل
منافع متفاوت و توافق رضایت بخش
«از معیارهای منطقی استفاده کنید. »
مذاکره با معیار عینی
اگر قدرتشان بیشتر بود
اگر قبول نکنند
اگر کلک بزنند
رام کرن حریف
روش مذاکره مبتنی بر موضوع گیری
پیامدهای پا فشاری بر مواضع در مذاکرات
روش مذاکره مبتنی بر اصول
نمودار مدور
به استفاده از معیارهای عینی اصرار بورزید
فایده اصول مذاکرات در برابر طرف قدرتمند
فنون مذاکره
انعطاف پذیری
طبقه بندی اولویت ها
پیش نویس دستور جلسه
نکات کلیدی و مهم
تاکتیک تاخیر
نکات مهم در برخورد با ترفندها
نقش میانجی
منابع و مأخذ

نوع فایل : pptx

نرم افزار مورد نیاز : Microsoft Powerpoint 2007

کد محصول : 4748
حجم : 937.50 کیلوبایت
بازدید : 14307
قیمت : 6500 تومان
خرید محصول
پیش فاکتور «مرجع علوم مدیریت ایران»
کد محصول 4748
نام محصول دانلود پاورپوینت : فنون مذاکرات تجاری ◄ 610 اسلاید
قیمت فقط 6500 تومان
مالیات و سایر هزینه ها صفر
مبلغ قابل پرداخت 6500 تومان
*** توصیه می کنیم قبل از ورود به درگاه پرداخت، راهنمای خرید را ملاحظه فرمایید.
ورود به درگاه پرداخت