دانلود مقاله ترجمه شده : اداره کردن تعارض، اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری

عنوان انگلیسی مقاله :
Conflict handling, trust and commitment in outsourcing relationship: A Chinese and Indian study

عنوان فارسی ترجمه :
اداره کردن تعارض، اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری: یک مطالعه چینی و هندی

تعداد صفحات فایل اصلی مقاله : 9 صفحه

تعداد صفحات فایل ترجمه شده : 36 صفحه

◄ دانلود رایگان فایل مقاله اصلی به زبان انگلیسی

چکیده ترجمه شده :
این مطالعه یک مدل تجربی و تئوریکی را ارائه می کند که نوع شناسی اداره کردن تعارض را متاثر از اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری B2B  شناسایی می کند. سه نوع از اداره کردن تعارض با نام های : ادغام کردن، وفق کردن و مقایسه کردن برای اثرات آنها روی اطمینان و تعهد فراهم کنندگان خدمات برون سپاری منابع انسانی هندی و چینی داده از شرکت های چینی و هندی فراهم کننده  (ارائه دهنده ) خدمات برون سپاری منابع انسانی جمع آوری شده و فاکتور مورد استفاده و آنالیزهای رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی را تجزیه و تحلیل کرده است. این مقاله همچنین تاثیر متعادل کننده فرهنگ در روابط را هم مورد ملاحظه قرار می دهد. ، خروجی های مشابه و غیر مشابه ای در مطالعه یافتیم. مخصوصا اینکه، شیوه های اداره کردن تعارض، به طور قابل ملاحظه ای با تعهد و اطمینان ارزیابی می گردند. اطمینان در ارزیابی شیوه های اداره کردن تعارض با تعهد وساطت می نماید. اثر مقایسه کردن اداره کردن تعارض در اطمینان و تعهد از طریق فرهنگ تعدیل می گردد. - به طور قابل ملاحظه ای برای ارائه دهندگان خدمات چینی بالاتر از هندی فرهنگ همچنین یک اثر مستقیم روی تعهد دارد اما نه روی اطمینان. استنتاجات تئوریکی، فرهنگی و مدیریتی از یافته ها ارائه شده است.

واژگان کلیدی: B2B، ارتباط برون سپاری، اعتماد، تعهد، مدیریت تعارض، فرهنگ، چینی، هندی

کد محصول : 4816
حجم : 259.92 کیلوبایت
بازدید : 7708
قیمت : 5500 تومان
خرید محصول
پیش فاکتور «مرجع علوم مدیریت ایران»
کد محصول 4816
نام محصول دانلود مقاله ترجمه شده : اداره کردن تعارض، اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری
قیمت فقط 5500 تومان
مالیات و سایر هزینه ها صفر
مبلغ قابل پرداخت 5500 تومان
*** توصیه می کنیم قبل از ورود به درگاه پرداخت، راهنمای خرید را ملاحظه فرمایید.
ورود به درگاه پرداخت

نماد اعتماد