دانلود پاورپوینت : بازاریابی گردشگری ◄ 492 اسلاید

عنوان پاورپوینت: بازاریابی گردشگری

فهرست مطالب پاورپوینت:
مقدمه
فصل اول
مفاهیم مربوط به گردشگری
۱-۱ تعریف گردشگری
۱-۲ تعاریف فنی صنعت گردشگری
3-1 طبقه بندی گردشگران
4-1 اصول گردشگری
5-1 الگوهای گردشگری
6-1 نظام گردشگری
7-1 گردشگری به عنوان یک سیستم
8-1 چرخه حیات صنعت گردشگری
9-1 مدل گردشگری
1-9-1 مدل باتلر
فصل دوم
بازاریابی گردشگری
1-2 مقدمه
2-2 تعریف بازاریابی صنعت گردشگری
3-2محیط بازاریابی گردشگری
4-2  پنج اصل بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر بازاریابی گردشگری
5-2 ارکان بازاریابی
6-2 معرفی بازارهای گردشگری بین‌المللی در مقصدهای مختلف جهان
7-2  هفت S بازاریابی گردشگری
8-2 سطوح انتخاب در تقاضای سفر و گردشگری
9-2 بازایابی گردشگری و p9
10-2 شناخت تئوری انگیزش در بازارهای هدف گردشگری
فصل سوم
تقسیم بندی بازار، موقعیت یابی، برنامه جامع بازاریابی
1-3 مقدمه
2-3 تقسیم بندی بازار
3-3 اصول تقسیم بندی بازار
4-3 تقسیم بندی مشتریان
الف) تقسیم بندی بهره
ب) تقسیم بندی جمعیت
ج) تقسیم بندی جغرافیایی
د)تقسیم بندی رفتار خرید
ه) ادراک و آگاهی
و) شخصیت
ز) کاربرد
ح) تقسیم بندی چند متغیره
ط) تقسیم بندی چند مقطعی
5-3 هدف یابی
6-3 موقعیت یابی
7-3 وظیفه موقعیت یابی
8-3 برنامه جامع بازاریابی
فصل چهارم
برنامه ریزی بازاریابی
1-4 مقدمه
2-4 برنامه ریزی گردشگری در شهر و منطقه
فصل پنجم
گردشگری پایدار
1-5 گردشگری پایدار
فصل ششم
فرایند خرید مصرف کننده
1-6 فرایند خرید مصرف کننده
مرحله 1. آگاهی و اطلاع
مرحله2. پژوهش و درک
مرحله3. بسط و توسعه نگرش
مرحله 4. ارزشیابی
مرحله 5. خرید
مرحله 6. اتخاذ تصمیم و رفتار بعد از خرید
2-6 الگوهای جامع رفتار مصرف کننده
3-6 روش های قیمت گذاری
فصل هفتم
نظام توزیع در صنعت گردشگری
1-7 شبکه های توزیع
2-7 راهبرد شبکه توزیع
3-7 میزان شدت توزیع
فصل هشتم
گردشگری فرهنگی
1-8 گردشگری فرهنگی
فصل نهم
مدیریت اکوتوریسم
1-9 مدیریت اکوتوریسم
2-9 طرح ریزی وطراحی مکان بازدیدکننده
۹-۳ طراحی پایدار زیر ساخت
۹-۴ سازو کار های تولید درآمد
۹-۵ مدیریت وپایش اثرات بازدید کننده
۹-۶ راهنمایان طبیعت دوست
بخش دهم
نتیجه گیری
1-10 گردشگری در جهان
2-10 اکوتوریسم در ایران
3-10 بررسی مشکلات و موانع فرهنگی جهانگردی در ایران
1-بیم از اثرات مخرب جهانگرد بر فرهنگ
2- پندارهای نادرست جهانگردان از ایران
3- عدم تبلیغات مناسب در زمینه جاذبه های سیاحتی ایران
4-عدم شناخت سلایق جهانگردان و سیاحان خارجی
5-مشروط کننده های فرهنگی و مذهبی کشور
6- وجود برخی برخوردهای نامناسب در فرودگاه چه در بخش پلیس گذرنامه و چه در گمرک
7- ضعف تحقیقاتی و پژوهشی در این زمینه
منابع فصل اول
منابع فصل دوم
منابع فصل سوم
منابع فصل چهارم
منابع فصل پنجم
منابع فصل ششم
منابع فصل هفتم
منابع فصل هشتم
منابع فصل نهم
منابع فصل دهم

کد محصول : 4828
حجم : 947.56 کیلوبایت
بازدید : 13463
قیمت : 6500 تومان
خرید محصول
پیش فاکتور «مرجع علوم مدیریت ایران»
کد محصول 4828
نام محصول دانلود پاورپوینت : بازاریابی گردشگری ◄ 492 اسلاید
قیمت فقط 6500 تومان
مالیات و سایر هزینه ها صفر
مبلغ قابل پرداخت 6500 تومان
*** توصیه می کنیم قبل از ورود به درگاه پرداخت، راهنمای خرید را ملاحظه فرمایید.
ورود به درگاه پرداخت