دانلود پاورپوینت : مدیریت رفتار سازمانی ◄ 376 اسلاید

عنوان پاورپوینت: مدیریت رفتار سازمانی

فهرست مطالب پاورپوینت:
فصل اول
مدیریت رفتار سازمانی چیست؟
چرا در سه سطح رفتار افراد را مطالعه می کنیم؟
وظایف مدیریت
وظایف مدیر از دیدگاه مینتزبرگ
سطوح مدیریت
کارایی واثربخشی و بهره وری
تفاوت دو واژه Manager وAdministrator چیست؟
مدیر کیست؟
فعالیت هایی که یک مدیر انجام می دهد چیست؟
تفاوت میان مدیریت و رهبری چیست؟
سازمان
وظایف مدیر
فعالیت های مدیریتی موفق در مقایسه با اثربخش
رفتار سازمانی
انواع تصمیم گیری
تکمیل کردن درک شهودی با تحقیق سیستماتیک
در رفتار سازمانی از چه علومی استفاده کرده ایم؟
فرق مردم شناسی و جامعه شناسی چیست؟
در مردم شناسی چه مباحثی است؟
در سطح گروه چه مباحثی مورد بررسی و تجزیخ و تحلیل قرار می گیرد؟
در سطح سازمان چه مباحثی مورد بررسی و تجزیخ و تحلیل قرار می گیرد؟
اصول
تفاوت علوم انسانی و علوم تجربی در چیست؟
نظریات اقتضایی
چالش ها و فرصت ها برای رفتار سازمانی چیست؟
فرصتهای موجود چیست؟
فرصت های موجود
عوامل اصلی تنوع چیست؟
عواملی که باعث تفاوت می شوند چیست؟
بهبود کیفیت و بهره وری
مدل رفتار سازمانی
مدل چیست؟
متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته کدامند؟
متغیرهای مستقل
جامعه شناسی گاوی
مدل های مطالعه رفتار در سازمان
حیطه رفتار سازمانی
نگرش های موجود در رفتار سازمانی
فصل دوم
 مبانی رفتار فردی
تناسب توانایی- شغل
نظریه های یادگیری
عوامل توجه چیست؟
چه عاملی در اثر پدیده مؤثر است؟
نظریه های یادگیری
برنامه تقویت
فصل سوم
 نگرشها، جهت گیری ها و رضایت شغلی
نگرشها یا جهت گیری ها
نکات مهم درباره نگرش
نا همسانی(ناهماهنگی)شناختی
تمایل به کاهش ناهماهنگی بستگی به سه عامل دارد
متغییرهای تعدیل کننده
انواع نگرش
درک حمایت سازمان
تعهد حرفه ای (التزام کارمند)
نگرشها و تفاوت های که در نیروی کار وجود دارد
عواملی که در رضایت شغلی موثرند
اندازه گیری رضایت شغلی
افراد چگونه نارضایتی خود را نشان می دهند؟
اثر رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان
اثر رضایت شغلی بر عملکرد
رضایت شغلی و تابیعت سازمانی
فصل چهارم
 شخصیت
شناسایی ویژگیهای شخصیتی
افراد دارای چهار بخش متفاوت هستند
ویژگیهای این افراد
ویژگی افراد خودپایش
شخصیت نوع A
تیپ شخصیت B
تیپ A بهتر است یا تیپ B؟
فصل پنجم
ادراک و تصمیم‌گیری فردی
ادراک
ادراک چه اهمیتی دارد؟
عوامل مؤثر در درک پدیده ها
عواملی که مربوط به موقعیت است عبارتند از
عواملی که مربوط به ادراک کننده است عبارتند از عواملی که مربوط به ادراک شونده یا هدف است        
خطاها و تعصب ها در اسناد
ادراک گزینشی یا انتخابی
اثر هاله ای

کد محصول : 4832
حجم : 567.91 کیلوبایت
بازدید : 18887
قیمت : 6500 تومان
خرید محصول
پیش فاکتور «مرجع علوم مدیریت ایران»
کد محصول 4832
نام محصول دانلود پاورپوینت : مدیریت رفتار سازمانی ◄ 376 اسلاید
قیمت فقط 6500 تومان
مالیات و سایر هزینه ها صفر
مبلغ قابل پرداخت 6500 تومان
*** توصیه می کنیم قبل از ورود به درگاه پرداخت، راهنمای خرید را ملاحظه فرمایید.
ورود به درگاه پرداخت