دانلود پاورپوینت : تئوری های مدیریت پیشرفته (تئوری سازمان رابینز) ◄ 264 اسلاید

عنوان پاورپوینت: تئوری های مدیریت  پیشرفته رابینز

تعداد اسلایدها: 264 اسلاید

منبع : کتاب تئوری سازمان استیفن رابینز


فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات (تعریف سازمان، ساختار، طراحی سازمان و تئوری های مربوطه)
برخی تعاریف اساسی
ساختار سازمان چیست؟
طراحی سازمانی چیست؟
تئوری سازمان چیست؟
مقایسه تئوری سازمان و تئوری رفتاری سازمان
 چرا تئوری سازمان را مطالعه می کنید؟
روش های مختلف ده گانه نگریستن به سازمانها
استعاره زیستی
تعریف یک سیستم
ویژگی های یک سیستم باز
اهمیت دیدگاه سیستمی
دیدگاه چرخه حیات
مراحل چرخه حیات
فصل دوم : اثر بخشی  سازمانی (تبیین اهمیت، مفروضات و رویکردهای اثربخشی سازمانی)
اثر بخشی سازمانی
رویکرد نیل به هدف
رویکرد سیستمی
مفروضات رویکرد سیستمی
رویکرد عوامل استراتژیک
مفروضات رویکرد عوامل استراتژیک
فصل سوم : ابعاد ساختار سازمانی
ابعاد ساختار سازمانی
تعریف پیچیدگی
تخصص گرائی
تخصص گرائی اجتماعی
تفکیک عمودی
تعریف رسمیت
رسمی سازی درون سازمانی یا برون سازمانی
فنون رسمی سازی
روابط بین رسمیت و پیچیدگی
 تمرکز و پیچیدگی
 تمزکز و رسمیت
فصل چهارم : استراتژی
استراتژی چیست؟
انواع چهار گانه سازمانهای استراتژیک
فصل پنجم : اندازه سازمان (تعریف اندازه سازمان و رابطه آن با ابعاد ساختار)
تعریف اندازه سازمان
اندازه و رسمیت
موضوعات ویژه در ارتباط با اندازه سازمان
تئوری سازمان و موسسات بازرگانی کوچک
فصل ششم : تکنولوژی (تعریف تکنولوژی و پژوهش های پیشین، نظریه ها و رابطه تکنولوژی با ساختار)
طبقه بندی تکنولوژی از نظر وودوارد
تکنولوژی مبتنی بر دانش
تکنولوژی و پیچیدگی
تکنولوژی و رسمیت
تکنولوژی و تمرکز
فصل هفتم: محیط (تعریف محیط و تحقیقات عمده و رابطه آن با ساختار)
محیط خصوصی یا اختصاصی
قلمرو سازمان
محیط ذهنی و محیط واقعی
عدم اطمینان محیطی
محیط ایستا و پویا
محیط ثابت با اجزای مرتبط به هم
محیط با عناصر کاملا متغیر
لارنس و لورش
فصل هشتم : قدرت وکنترل (آشنایی با گزینش استراتژیک و انتقادها، چالش های آتی و دیدگاه اقتضایی و مسیر دست یابی به قدرت و دیدگاه قدرت - کنترل و کاربرد آن و رابطه آن با ابعاد ساختار سازمانی)
نظریه طرفداران دیدگاه قدرت – کنترل
فصل نهم : انواع ساختارهای سازمانی (آشنایی با عناصر مشترک در سازمان ها و انواع ساختارها)
ساختار ساده
بورکراسی ماشینی
بوروکراسی حرفه ای
فصل دهم : دیوانسالاری (بوروکراسی)
بوروکراسی وبر
تعریف اولیه وبر از بوروکراسی
ویژگیهای مثبت بوروکراسی وبر
تبعات غیر کارکردی (مخل) بوروکراسی
فرارسیدن مرگ بوروکراسی
دلایل غیر کاربردی بودن بوروکراسی درعصر حاضر
فصل یازدهم : ادهوکراسی (ویژه کار- موقت)
ساختار ماتریسی
تئوری z
ساختار موازی (جانبی)
گروه های کار تخصصی (گروه عملیاتی)
ساختار کمیته ای (گروه کاری)
ساختار گروههای آموزشی
فصل سیزدهم : مدیریت محیط (طبقه بندی استراتژی ها، انواع استراتژی داخلی و خارجی و رهنمودهایی برای مدیریت محیط)
طبقه بندی استراتژی ها
استراتژی های داخلی
استراتژی های خارجی
فصل چهاردهم : مدیریت تغییر سازمانی (آشنایی با مفهوم مدیریت تغییر سازمانی و مدل ها و استراتژی ها و برنامه ها و تاثیر آن بر ابعاد ساختاری)
تغییر ساختاری
عوامل تعیین کننده تغییر
چه کسانی تغیر ساختاری را آغاز می کنند؟
استراتژی های برنامه های ایجاد تغییر
تاکتیک های برای غلبه بر مقاومت در برابر تغییر
پیش بینی تغییر از ابعاد ساختاری
فصل پانزدهم: مدیریت تعارض سازمانی (تعریف تعارض و نظریه های مرتبط و منابع تعارض و فنون رفع تعارضو فنون ایجاد تعارض سازنده)
نظریه های تعارض
نظریه سنتی
نظریه تعامل گرایان
نهادهایی که ارزشهای ضد تعارض را تقویت می کنند
مهمترین منابع ساختاری تعارض
فنون رفع تعارض
فصل شانزدهم : فرهنگ سازمانی (آشنایی با تعریف فرهنگ سازمانی و رابطه آن با اثربخشی و ایجاد و حفظ و انتقال آن)
فرهنگ سازمانی چیست ؟
ایجاد، حفظ و انتقال فرهنگ
صیانت و حفظ یک فرهنگ
جامعه پذیری
آیا فرهنگ ها قابل مدیریت هستند ؟
درک عوامل وضعی (موقعیتی)
مدیریت تغییر فرهنگی
فصل هفدهم : مدیریت تکامل سازمانی
تعریف و تبیین اصطلاحات
تغییر محیط
راه حل چیست ؟
فصل هجدهم : سازمان ها در آینده (آشنایی با اشکال نوین سازمانها در آینده از جمله تکنولوژی اطلاعات مدیریت نوآوری و تئوریهای سازمان در عرصه بین المللی)
تکنولوژی اطلاعات
تمرکز و عدم تمرکز
سازمانهای تخت تر (مسطح تر)
کار کرد در منزل

توجه : اسلایدهای این پاورپوینت به صورت مختصر تیترهای فوق را بیان کرده اند و توضیح مفصل درباره موضوعات فوق باید از روی کتاب مطالعه شود.
 

کد محصول : 4872
حجم : 438.64 کیلوبایت
بازدید : 76073
قیمت : 6500 تومان
خرید محصول
پیش فاکتور «مرجع علوم مدیریت ایران»
کد محصول 4872
نام محصول دانلود پاورپوینت : تئوری های مدیریت پیشرفته (تئوری سازمان رابینز) ◄ 264 اسلاید
قیمت فقط 6500 تومان
مالیات و سایر هزینه ها صفر
مبلغ قابل پرداخت 6500 تومان
*** توصیه می کنیم قبل از ورود به درگاه پرداخت، راهنمای خرید را ملاحظه فرمایید.
ورود به درگاه پرداخت