نظام توزیع در صنعت گردشگری

می توان گفت که هیچ شبکه غالب در جهان وجود ندارد. تعطیلات داخلی در سراسر جهان مستقیماً از سوی مشتری تنظیم می گردد یعنی اینکه خود مشتری برای رفتن به یک مقصد اقدام به ثبت نام می کند و آنگاه خود او نیازهای حمل ونقل و رفت و برگشت به آن مقصد را تنظیم می نماید. در بسیاری از کشورها مسافرت های تعطیلاتی کوتاه مدت و میان مدت از طریق یک بنگاه مسافرتی یا سازمانی مشابه مثل مرکز بازرگانی به نمایندگی از سوی مشتری تنظیم می گردد. از طرف دیگر برنامه های تعطیلاتی کوتاه مدت با یک بنگاه مسافرتی و یا مستقیماً با متصدی تور تنظیم می گردد.
شبکه های متناوب توزیع در شکل زیر  نشان داده شده اند و دامنه آن را توزیع مستقیم تا زنجیره های طولانی تر عرضه دربر دارد.


استراتژی شبکه توزیع
در صنعت گردشگری مهم ترین تصمیمی که هر مدیر بازاریاب باید بگیرد این است که برای رسیدن به یک پوشش بازاری موثر و کارا چه شبکه هایی را باید انتخاب کرد. تعدادی از عوامل تجدید سازمان یافته وجود دارد که بر انتخاب شبکه تاثیر می گذارند.

الف) ماهیت بازار
مهمترین نکته آگاهی از این امر است که مشتریان بازار یا بازارها در هر کشوری چگونه دست به انتخاب برنامه تعطیلاتی می زنند. به عنوان مثال در اسپانیا موفقیت واکنش مستقیم با استفاده از مطبوعات خیلی کمتر از آلمان است. در اسپانیا نقش رهبری و هدایت کنندگی روزنامه ها خیلی پایین است، حال آنکه در آلمان روزنامه ها نقش عمده ای را در زندگی مردم ایفا می کنند. بنابراین به عنوان یک ابزار مناسب بالقوه برای بازاریابی مستقیم عمل می نمایند.

ب) تخصیص منابع
یکی از مشکلات عمده ای که مقاصد ناشناخته یا عرضه کنندگان کوچک با آن روبرو هستند این است که نمیتوانند هزینه های توزیع بروشورهای لازم را بپردازند و آن قدر بودجه ندارند تا زیر پوشش یک زنجیره بنگاه های مسافرتی در بازارهای مولد درآیند. آنها ناچارند برای رسیدن به مشتری مسیرهای ارزان قیمت تر و تبع آن ناکارآمدتری را اتخاذ نمایند و یا اینکه با یک متصدی تور که بر مبنای بازار مولد کار می کند پیوند اتحاد و دوستی برقرار نمایند.

ج) هزینه
با توجه به تقسیم بندی روزافزون بسیاری از بازارها، شرکت ها می خواهند زنجیره ارزش های خود را به گونه ای تجدید سازماندهی نمایند که هزینه های تامین خدمات را در هر مرحله و حتی در مرحله توزیع کاهش دهند. پیشرفت های حاصل در زمینه فناوری به این امر دامن زده است و به عرضه کنندگان امکان دسترسی بیشتری را به بازارهای مناسب نسبت به دهه های گذشته داده است.

د) فعالیت رقیب
این یکی از موارد اختلاف عمده بین متصدیان تور در بازارهای گردشگری دولت انگلستان است که در آن یکپارچگی محورهای عمودی و افقی و از سوی دیگر تشکیل ائتلاف ها موجب پیدایش شبکه های توزیعی شده است که کاملاً به عرضه کننده متکی اند.

میزان شدت توزیع
توزیع فشرده: این امر بسیاری از بازارهای مولد را پوشش می دهد. به عنوان مثال بسیاری از متصدیان تور درصدد پوشش کلی هستند، چراکه اگر در یکی از بنگاه های مسافرتی حضور نداشته باشند به خوبی می دانند که یک جانشین نزدیک در اختیار مشتری قرار می گیرد.

توزیع انتخابی: برخی از ره آوردهای گردشگری به بازارهای خاص اختصاص داده شده یا اینکه از نظر قیمت گرانتر هستند. بنابراین از طریق متصدیان تور ویژه و یا از راه فعالیت های مستقیم بازاریابی این بازارها را هدف قرار می دهند. تعطیلات پرتحرک یا برنامه های تعطیلاتی به جاهای دور به این شیوه توزیع می شوند.

توزیع انحصاری: این امر به ندرت در گردشگری به چشم می خورد ولی بعضی از مقاصد یا عرضه های گردشگری از قبیل خلوتگاه های جزیره ای یا مجتمع های هتلی مجلل که همچون آثار هنری در مورد آنها تبلیغ می شود از این زمره اند. در این توزیع، از خریدار خواسته می شود تا به گروه محدودی از مشتریان بپیوندد. در این مرحله جاذبه اصلی در ارزش اجتماعی ناشی از پیوستن به سایر مهمان های برگزیده نهفته است.

منبع:
لس لومسدن، 1997، بازاریابی گردشگری، ترجمه محمدابراهیم گوهریان، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول، 1380.

تهیه و تنظیم: مونا چالی

بازدید : 6811