انواع محصول در بازاریابی ورزشی

به‌طور کلی محصولات و خدمات بیشتر ورزش‌ها و فدراسیون‌های ورزشی بدین شکل طبقه‌بندی و معرفی شده است: مسابقات، آموزش، امور فرهنگی، امور توسعه و تجهیز نگهداری، امور پژوهشی و تحقیقاتی، اردوهای تیم ملی، بازیکنان نخبه، امور اداری و مالی.
مسابقات و رویدادهای رقابتی همواره یکی از محصولات اصلی ورزش‌هاست؛ طبیعی است که اهمیت و حساسیت‌های مسابقات در ارزش و متقاضی آن تأثیر می‌گذارد. این محصولات از هر دو جنبه بازاریابی ورزش و بازاریابی از طریق ورزش قابل ارائه است. در مسابقات حساس و پرمخاطب می‌توان با اقدام به بلیت‌فروشی یا مبالغ مربوط به ورودیه برای شرکت درمسابقات و… نسبت به بازاریابی اقدام کرد. در عین حال بسیاری از تولیدکنندگان محصولات غیرورزشی را می‌توان متقاعد کرد که در مسابقات فرصت خوبی را برای معرفی محصول خود خواهند یافت و می‌توانند از طریق تبلیغات دور زمین مسابقه، پشت بلیت‌ها، و یا روی پیراهن بازیکنان، صاحب موقعیت‌های مناسب تبلیغاتی شوند.

محصولات ورزشی را به دو گروه عمده می توان تقسیم کرد: محصولات فیزیکی و محصولات نرم افزاری.

محصولات فیزیکی: محصولاتی هستند که ملموس بوده و قابل رویت هستند مانند البسه ورزشی، تجهیزات ورزشی، روزنامه های ورزشی، استادیوم ها، خودرو های مسابقه و...

محصولات غیر فیزیکی: این محصولات را محصولات نرم افزاری نیز می گویند که شامل محصولات نامحسوس هستند. مهمترین محصولات غیر فیزیکی مسابقات ورزشی هستند که برگزارکنندگان آنها را به مشتریان یعنی تماشاگران می فروشند. به عنوان مثال محصول افتتاحیه المپیک پکن به مبلغ 20 میلیارد دلار فروخته شد.

آموزش:
 از محصولاتی که فدراسیونهای ورزشی می توانند آنرا به فروش برسانند، آموزش است.
با توجه به استقبال عمومی برای حضوردرکلاس های آموزشی گروهی وانفرادی فدراسیون ها وهیئت های ورزشی، طراحی وبازاریابی اینگونه کلاس ها می تواند در دستورکارفدراسیون هاوهیئت های ورزشی قرار گیرد.
 تربیت مربی ومدرس ازوظایف مهم فدراسیون ها وهیئت های ورزشی است. این محصول به تناسب، متقاضیانی دارد که درصورت کاربرد ملاحضات علمی بازاریابی درآن میتواند با استفاده نمودن ازمربیان وداوران وآموزش لازم آنها را در داخل درباشگاهها وکشورهای کمتر توسعه یافته ترانسفر نمود وازدراختیار قراردادن مربیان وداوران حداقل درتامین منابع مالی توسعه آموزشی دراین حوزه موثرباشد.
برخی ازمحصولات مشخص دراین حوزه عبارتند از:
1- کلاسهای ارتقاء درجه مربیان وداوران درسطح جهانی، آسیایی، بین المللی وکشوری در درجات مختلف
2- استفاده نمودن مربیان وداوران آموزش دیده درباشگاهها وکشورهای کمتر توسعه یافته که از فدراسیون ها وهیئت های ورزشی کشورمان درخواست مربی یا داور می نمایند.
3- برگزاری کلاسهای ارتقاء درجه برای مربیان وداوران علاقمند دربخشهای دولتی وخصوصی کشور

امور فرهنگی:
امورفرهنگی نیز محصولاتی رادربرمی گیرد که درصورت بازاریابی مناسب می تواند حداقل در تامین منابع مالی تولید وارائه محصولات وخدمات اثربخش باشد.
برخی ازمحصولات تعیین شده دراین حوزه عبارتند از:
1- چاپ مقالات تخصصی فدراسیون هاوهیئت ها
2- چاپ خبرنامه هفتگی فدراسیون ها وهیئت ها
3- چاپ فصلنامه تخصصی فدراسیون ها وهیئت ها
4- نگهداری وتامین سایت اختصاصی فدراسیون ها وهیئت ها
5- ساخت فیلم های آموزشی رشته های تخصصی فدراسیون ها وهیئت ها
6- ساخت تیزرهای تبلیغاتی با عناصر ورزشی ونمایش درصداوسیما وافکار عمومی در راستای جلب نظر اسپانسرها
7- پوستر های آموزشی فدراسیون ها وهیئت ها
8- چاپ کتاب های مربیگری وداوری درسطح های مختلف جهانی، بین المللی وکشوری بازبانهای مختلف

امور توسعه وتجهیز:
برخی ازاین دسته محصولات درفدراسیون ها و هیئت ها عبارتند از:
1- ساخت انواع سالن های متناسب ورزشی واستاندارد درزمین های خصوصی ودولتی
2- اجاره سالن های استاندارد وپیست ها ی ورزشی متناسب با رشته های مختلف ورزشی
3- واردات انواع وسائل وتجهیزات تخصصی ورزشی درقالب جهانی واستاندارد
4- درنظر گرفتن استانداردهای لازم درزمینه ساخت وتجهیز سالن ها ومکان های ورزشی
5- ایجاد امکانات وتجهیزات ورزشی رشته های عمومی در محل های عمومی وسربازبامشارکت وهمکاری استانداریها وشهرداریها درجهت توسعه وترویج رشته های مختلف ورزشی دربین عموم مردم درجامعه
6- تولید امکانات وتجهیزات تخصصی رشته های مختلف ورزشی
7- تولید لوازم جانبی وتبلیغاتی درکنارتجهیزات تخصصی ورزشی

تهیه و تنظیم: رضا محمودی

بازدید : 7704

نماد اعتماد