انواع فعالیتها در بازاریابی ورزشی

بازاریابی طیف وسیعی ازفعالیتها وتصمیم ها را در بر می گیرد که در یک تقسیم بندی خیلی کلی می توان آنها را در چهار گروه یا طبقه خلاصه کرد:
1.     محصول
2.     قیمت
3.     ترفیع
4.     توزیع
 ایجاد هماهنگی بین این چهارطبقه، هدف اصلی بازاریابی رادربر می گیرد. کلیه فدراسیون ها وهیئت های ورزشی نیز برای برای بازاریابی علمی می توانند فعالیتهای این حوزه خودرادرچهارطبقه موردنظرخلاصه کنند ودر هرطبقه ازملاحضات علمی وکاربردی آن استفاده نمایند.

1) محصول:
منظور ازمحصول ورزشی، کالا، خدمات یاترکیبی ازهردواست که برای ارائه مزیت به تماشاگر ورزشی، ورزشکار، حامی مالی یا اسپانسرها طراحی می شود.
بازاریابی ورزشی منحصر به فرد است زیرا مشتریان آن مثل خریداران سایرفرآورده ها نیستند. فراهم کنندگان رویدادها، محصولات وخدمات ورزشی به علت سرشت آزاد فعالیتها، ناپایداری رویدادها وابهام درنتایج نمی توانند برجستگی کارراپیش بینی کنند.
لذا دریک جمع بندی کلی می توان گفت که محصول درورزش متفاوت ازدیگرحوزه هااست واهم دلائل این مسئله عبارتند از :
1- غیر ملموس بودن نتیجه
2- زودگذر بودن
3- عدم ثبات وپایداری
4- حواشی شدید احساسی
5- مشتریان متخصص
6- کنترل اندک بازاریاب برمحصول
7- جذابیت عمومی
8- وحدت اجتماعی
9- هم محصول مصرفی است وهم صنعتی (یعنی هم توسط سازمان ها وهم توسط مصرف کنندگان عادی استفاده می شود )

2) قیمت :
هرمحصول قیمت تعیین شده ای دارد. دربازایابی ورزشی با تصمیمات قیمت گذاری متعددی درباره محصول اصلی وسایر محصولات مرتبط با آن مواجه هستیم. بازاریاب باید برای قیمت محصول خود، توجیه داشته باشد.
 رویکردهای قیمت گذاری عبارتنداز:
 1- نقطه سر به سر
2- عرضه وتقاضا
3- تامین اهداف
4- قیمت گذاری رقبا

قیمت تاثیر زیادی برارزش محصول دارد، قیمت های بالا، سبب می شود که مشتری خواستارکیفیت های برتری باشد، ازجمله جذابیت، تسهیلات، آرامش، پاکیزگی وقابلیت دسترسی، اهمیت ایجاد خط مشی قیمت گذاری برای آن است که اثر چشمگیری برموفقیت طرح بازاریابی دارد.

3) ترفیع (ترویج):
ترفیعات، یا ارتقاءشامل مجموعه ای ازفعالیت های اطلاع رسانی، ترغیب واثرگذاری است که این سه کاملا بهم مربوطند.
 واژه ترفیع را می توان ارتباطات معنا کرد. ترفیع، چگونگی ارائه اطلاعات درباره محصول وآگاهی دادن به مشتری، توسط سازمان است. در واقع این اقدام نوعی جا انداختن محصولات ورزشی وکارهائی است که برای اثرگذاری براذهان مصرف کنندگان صورت می گیرد. هدف از جاانداختن محصول این است که با ایجاد شکلی مشخص از فرآورده، آن را ازفرآورده های رقیب متمایز سازند.

مهمترین روش های اقدام برای ترفیع، عبارتند از:
1-آگهی(تبلیغات)
2-روابط عمومی
3-فروش حضوری (شخصی)
4-پیشبردفروش.
آگهی:
آگهی یاتبلیغات می تواند به صورت کتبی وشفاهی، کاتالوگها، نامه های پستی، فیلم ونوار، مجلات تخصصی، بروشور وکتابچه، پوسترها ونقشه ها، راهنماها، تابلوهای خیابانی، نصب آگهی روی اتوبوس هاودر ورزشگاه ها، اعلانها واعلامیه ها، علائم نمایشی، کلمات و نشانها، نمایش، پرچم هاو... باشد.
روابط عمومی:
میهمانی ارباب جراید و رسانه ها، سخنرانی ها، سمینارها، گزارش های سالیانه شرکت، انجام امور خیریه واجتماعی، انتشارات، روابط اجتماعی.
پیشبردفروش:
شامل تمهیداتی برای تشویق مصرف کنندگان، به خرید کالای ورزشی است. مسابقات وسرگرمی ها، قرعه کشی جوایزوهدایا، ، نمونه های رایگان، نمایشگاه ها، کوپن های خرید، تخفیف های تشویقی، اعتبارات یا بهره کم، برنامه های تفریحی، تخفیف تجاری، ملاقاتها، سررسیدنامه وتقویم، وسایل تبلیغاتی، موادآموزشی، گردش های دسته جمعی از نمونه های این موارد هستند.

4) توزیع (مکان):
این واژه بیانگر کانال های توزیع می باشدوبه معنای ارائه محصول در محل موردنظرمشتری است وچگونگی توزیع محصول وانواع کانال های توزیع مورد استفاده را تعیین می کند، ازجمله توزیع محصول اصلی، بلیط و....
ارتباط بین مصرف کننده وتولید کننده، شکل های مختلفی دارد:
1-مراجعه مستقیم تولید کننده به مصرف کننده
2-مراجعه مصرف کننده به تولیدکننده
3-ایجادارتباط بوسیله واسطه ها
سازمان های توزیع، وظایف گوناگونی برعهده دارند، ازجمله:تهیه وفراهم کردن، ذخیره، بسته بندی، تامین منابع مالی، حمل ونقل ومشاوره محصولات
کانال توزیع دلخواه شرکت، کانالی است که هم نیازهای مالی مشتریان را تامین کند وهم قدرت رقابت داشته باشد.

انواع کانال های توزیع عبارتند از:
1-توزیع محصولات مصرفی برای مصرف کنندگان نهائی
2-توزیع محصولات صنعتی
3-توزیع خدمات
نکته مهم در فقدان بازاریابی مناسب در فدراسیون ها وهیئت های ورزشی را می توان در موارد ذیل جستجوکرد:
1-فقدان توجه لازم به مشتری وتعریف وتشخیص دقیق آن
2-فقدان نیروی متخصص در فدراسیون ها وسازمانهای ورزشی
3-فقدان تحقیق در بخش های مختلف ورزشی
4-فقدان بخش تشکیلاتی یا مشاور اجرائی مسئول در پی گیری واجرای بازاریابی ورزشی بطورعلمی.

تهیه و تنظیم: رضا محمودی

بازدید : 5535

نماد اعتماد
logo-samandehi