دکتر محسن بهرام گیری

دکتر محسن بهرام گیری

مرتبه علمی: استادیار
مدارک تحصیلی:
دکترا در ر یاضیات کاربردی و علوم کامپیوتر، MIT، آمریکا، 2007
کارشناسی علوم ر یاضیات، دانشگاه صنعتی شر یف 2000
آدرس پست الکتریکی: bahramgiri@sharif. edu

بازدید : 9803

نماد اعتماد
logo-samandehi