دکتر سید بابک علوی

دکتر سید بابک علوی

مرتبه علمی: استادیار
سمت : معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد 
مدارک تحصیلی:
دکترای علوم تربیتی گرایش اثر بخشی کار تیمی، از دانشگاه نیوسات ولز استرالیا
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه تهران 1378
کارشناسی مهندسی برق/ قدرت از دانشگاه صنعتی شریف
آدرس پست الکتریکی:sbalavi@sharif. ac.ir
وب سایت :  :http://sharif. edu/~sbalavi

بازدید : 10532

نماد اعتماد
logo-samandehi