دکتر امیر البدوی

دکتر امیر البدوی

مرتبه علمی: دانشیار
مدارک تحصیلی:    
دکترای سیستم های اطلاعاتی از دانشگاه لندن (1997)
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سیستم از دانشگاه صنعتی شریف (1989)
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف(1980)
آدرس پست الکتریکی:mail@albadavi. net

بازدید : 11964