دکتر عزت اله اصغری زاده

مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  ۸۸۰۰۸۹۶۹
دور نگار:  ۸۸۰۰۳۰۸۸
آدرس پستی:  تهران‏‎-‎‏پل گیشا‏‎-‎‏تقاطع بزرگراه چمران و ال احمد‏‎-‎‏دانشکده مدیریت دانشگاه تهران‏‎-‎‏گروه مدیریت صنعتی
پست الکترونیکی:  asghari@ut. ac.ir
صندوق پستی:  ۱۴۱۵۵‎-‎‏‎-‎‏۶۳۱۱
تحصیلات    
دکترا‏‎,‎‏۱۳۷۶‏‎,‎‏مدیریت مهندسی وعملیات‏‎,‎‏کویینزلند‏‎,‎‏استرالیا‏‎,‎‏ Modelling and Analysis of Maintenance Service Contracts‏‎,‎‏عدم اعلام
کارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۳۶۸‏‎,‎‏مدیریت صنعتی‏‎,‎‏تربیت مدرس‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏ برنامه ریزی تولید ادغامی در صنایع دارویی‏‎,‎‏عدم اعلام
کارشناسی‏‎,‎‏۱۳۶۳‏‎,‎‏مدیریت بازرگانی‏‎,‎‏شهید چمران اهواز‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏ ‏‎,‎‏عدم اعلام

زمینه های پژوهشی مورد علاقه    
IT‏‎,‎‏Operations Research‏‎,‎‏Reliability and Maintenance systeems‏‎,‎‏Statistical Analysis‏‎,‎‏warranty and service contracts

بازدید : 7686

نماد اعتماد
logo-samandehi