دکتر منوچهر انصاری

مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  ۶۱۱۱۷۶۹۹
دور نگار:  ۸۸۰۰۶۴۷۷
آدرس پستی:  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پست الکترونیکی:  MANSARI@UT. AC. IR
صندوق پستی:  ۱۵۹۵۷‎-‎‏‎-‎‏۵۴۸۱
   
تحصیلات    
کارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۳۸۸‏‎,‎‏Ingenierie de l Innovation‏‎,‎‏روئن‏‎,‎‏فرانسه‏‎,‎‏Audit Qualite et Certification ISO ۹۰۰۰‏‎,‎‏Audit Qualite et Certification ISO ۹۰۰۰
دکترا‏‎,‎‏۱۳۸۸‏‎,‎‏علوم مدیریت‏‎,‎‏دانشگاه روئن‏‎,‎‏فرانسه‏‎,‎‏La demarche Qualte Totale dans les PMI Sous‏‎-‎‏Traitantes d Automobile et de l Electrique‏‎-‎‏Electronique‏‎,‎‏La demarche Qualte Totale dans les PMI Sous‏‎-‎‏Traitantes d Automobile et de l Electrique‏‎-‎‏Electronique

بازدید : 8106

نماد اعتماد
logo-samandehi