دکتر داود سلمانی

مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  ۸۸۰۰۰۲۴۵
دور نگار:  ۸۸۰۰۰۲۴۵
پست الکترونیکی:  salmani@ut. ac.ir

بازدید : 7882

نماد اعتماد
logo-samandehi