دکتر محمدصادق ضیایی

دکتر محمدصادق ضیایی

مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  ۶۶۴۶۲۶۹۹
دور نگار:  ۶۶۴۰۵۰۴۷
آدرس پستی:  خ انقلاب‏‎-‎‏دانشگاه تهران‏‎-‎‏مدیریت کل روابط عمومی دانشگاه
پست الکترونیکی:  ziaee@ut. ac.ir
صندوق پستی:  ۱۴۱۵۵‎-‎‏‎-‎‏۶۶۱۹
   
تحصیلات:
•       دکترا‏‎,‎‏۱۳۸۲‏‎,‎‏مدیریت دولتی‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏بررسی ساختار سازمانی دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی با توجه به نقش و جایگاه آن در نظام آموزش عالی کشور‏‎,‎‏بررسی ساختار سازمانی دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی با توجه به نقش و جایگاه آن در نظام آموزش عالی کشور
•       کارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۳۷۰‏‎,‎‏مدیریت دولتی‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏بررسی ادغام مراکز سیاست گذاری در صنعت‏‎,‎‏بررسی ادغام مراکز سیاست گذاری در صنعت
•       کارشناسی‏‎,‎‏۱۳۶۶‏‎,‎‏مدیریت دولتی‏‎,‎‏شهید بهشتی‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏‏‎-‎‏‏‎,‎‏مجموعه تفصیلی وزارت صنایع سنگین

زمینه های پژوهشی مورد علاقه    
رفتار سازمانی‏‎,‎‏ساختار سازمانی‏‎,‎‏مباحث مربوط به بهره وری منابع انسانی‏‎,‎‏مباحث مرتبط با حقوق و دستمزد‏‎,‎‏مباحث مرتبط با رضایت شغلی‏‎,‎‏مدیریت منابع انسانی

بازدید : 6184

نماد اعتماد
logo-samandehi