دکتر حسن عابدی جعفری

دکتر حسن عابدی جعفری

مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  ۶۱۱۱۷۶۹۷
دور نگار:  ۶۱۱۱۷۶۹۷
آدرس پستی:  تهران‏‎-‎‏تقاطع بزرگراه های جلال آل احمد و چمران‏‎-‎‏زیرپل نصر‏‎-‎‏دانشکده مدیریت دانشگاه تهران‏‎-‎‏ساختمان اعضاء هیأت علمی‏‎-‎‏اتاق شماره۲۸
پست الکترونیکی:  hajafari@ut. ac.ir

بازدید : 7893