دکتر محمود آقا حسینعلی شیرازی

مرتبه علمی: مربی
گروه حسابداری, دانشکده مدیریت و حسابداری
تلفن: 29902382
آدرس الکترونیکی: M-Shirazi@sbu. ac.ir

سوابق تدریسی
آزاد اسلامی واحد جنوب,کارشناسی,آمار
آزاد اسلامی واحد تهران,کارشناسی,پژوهش عملیاتی
مرکز آموزش مدیریت دولتی,کارشناسی,آمار و پژوهش عملیاتی
مرکز آموزش مدیریت دولتی,کارشناسی ارشد,آمار و پژوهش عملیاتی و روش تحقیق
دانشگاه شاهد,کارشناسی,آمار
دانشگاه الزهراء,کارشناسی ارشد,آمار و روش تحقیق
دانشکده امور اقتصادی و دارایی,کارشناسی,آمار
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور,کارشناسسی ارشد,برنامه ریزی و کنترل موجودی-مدیریت تولید پیشرفته- سمینار صنعتی-آمار و روش تحقیق
دانشگاه شهید بهشتی,کارشناسی و کارشناسی ارشد,آمار-روش تحقیق-پژوهش عملیاتی
 
   
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
وزارت علوم,دلایل موفقیت و عدم موفقیت مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی کشور,همکار اصلی
وزارت راه و ترابری,تدوین نیازهای آموزشی مهندسان ناظر,مجری طرح
دانشگاههای: شهید بهشتی-الزهراء- مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور- مرکز آموزش مدیریت دولتی- آزاد اسلامی,پایان نامه های تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری,راهنما و مشاور
 
   
سوابق کاری
            رئیس دبیرستان در شهر تهران
            معاون آموزشی منطقه 19 تهران
            رئیس واحد نظامدهی و هدایت پایان نامه های تحصیلی در مرکز آموزش مدیریت دولتی
            معاون آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی استان تهران
            مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی
                                                            
سوابق تحصیلی
لیسانس,بانکداری,علامه طباطبایی
فوق لیسانس,مدیریت دولتی,مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
فوق لیسانس,مدیریت صنعتی,آزاد اسلامی
دکتری,مدیریت صنعتی,آزاد اسلامی
 
مقالات علمی و کتب منتشر شده
    * مدیریت در دولت و حاکمیت با مدیریت,مرکز آموزش مدیریت دولتی,علمی-کاربردی,1378
      بررسی اولویتهای رقابتی در تعیین استراتژی عملیات بخش صنعت,مدیریت و توسعه,علمی-ترویجی,1380
      ایجاد مقیاسهای عملکرد با توجه به تأثیر عوامل محیطی در تصمیم گیریهای استراتژیک عملیات,مدرس علوم انسانی,علمی-پژوهشی,1380
      منافع و هزینه های نوآوری فردی و گروهی,مدیریت و توسعه,علمی-ترویجی,1385
      ارزیابی روابط بین خریدار و فروشنده,پیام مدیریت,دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی,1385

تألیف و ترجمه:
      روشهای آمار کاربردی (با رویکرد آمار در پژوهش),1383,شکوه اندیشه,تألیف (چاپ اول)
      روشهای تحقیق در مدیریت,1380,مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور,ترجمه (چاپ چهارم)
      روشهای تحلیل چند متغیری
      ,,,در حال تدوین
      روشهای ارزشیابی عملکرد آموزشی,,,در حال تدوین

بازدید : 9979

نماد اعتماد
logo-samandehi