دکتر محمد اکبریان

مرتبه علمی: مربی
گروه مدیریت بازرگانی, دانشکده مدیریت و حسابداری
تلفن: 29902381
آدرس الکترونیکی: m-akbarian@sbu. ac.ir
   
علایق پژوهشی
سیستم اطلاعاتی مبتنی بر اینترنت
تجارت الکترونیک
بازاریابی الکترونیک
اخلاق درمدیریت
 
مقالات علمی و کتب منتشر شده
    * سیستم مدیریت خرید خارجی -1374

    * سیستم های اطلاعاتی استراتژیک - مقاله-1380
    * اخلاق و مدیریت

بازدید : 5179