دکتر محمدعلی حقیقی

دکتر محمدعلی حقیقی

مرتبه علمی: استادیار
گروه مدیریت دولتی, دانشکده مدیریت و حسابداری
تلفن: 29902381
آدرس الکترونیکی: m-haghighi@sbu. ac.ir

مقالات علمی و کتب منتشر شده
      اشتباه مدیریت انتشارات ابوریحان سال 1370
      تئوریهای مدیریت " مهر " 1372
      فرهنگ و اصطلاحات مدیریت " ترمه " 1370
      تکنولوژی و مهندسی فکر " فراوران " 1376
      مدیریت تطبیقی " ترمه " 1382
      سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها " ترمه " 1383
      تستهای کارشناسی ارشد 6 دوره " ترمه " 1372
      نظام روابط کار " سینا " 1380

بازدید : 17354

نماد اعتماد
logo-samandehi