دکتر علی رضاییان

دکتر علی رضاییان

مرتبه علمی: استاد
گروه مدیریت دولتی, دانشکده مدیریت و حسابداری

سوابق تدریسی
   1. دانشگاه شهید بهشتی,لیسانس _فوق لیسانس _دکتری ,اصول مدیریت_ رفتار سازمانی _ سیستم های اطلاعاتی مدیریت _رفتار سازمانی پیشرفته _ مبانی فلسفی تئوری های مدیریت
   2. دانشگاه تهران ,لیسانس _فوق لیسانس _دکتری ,اصول مدیریت_ رفتار سازمانی _ سیستم های اطلاعاتی مدیریت _رفتار سازمانی پیشرفته _ مبانی فلسفی تئوری های مدیریت
   3. دانشگاه تربیت مدرس ,فوق لیسانس_ دکتری,مبانی فلسفی تئوری های مدیریت _ رفتار سازمانی _ سیستم های اطلاعاتی _ طراحی سازمان های متناسب با عصر اطلاعات
   4. دانشگاه علامه طباطبایی,فوق لیسانس,سیستم های اطلاعاتی استراتژیک
   5. دانشگاه شاهد,لیسانس,مبانی سازمان و مدیریت _ رفتار سازمانی
   6. دانشگاه امام صادق (ع),فوق لیسانس,مبانی سازمان و مدیریت _ رفتار سازمانی _ تاثیر فن آوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت
   7. دانشگاه دفاع ملی,دکتری,نظریه های رفتار سازمانی
   8. مرکز آموزش مدیریت دولتی ,دکتری,تئوری های مدیریت
   9. دانشگاه صنعتی شریف ,فوق لیسانس,رهبری و رفتار سازمانی
  10. دانشگاه صنعتی امیر کبیر ,فوق لیسانس,سازماندهی و رهبری
  11. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره),فوق لیسانس,نظریه های مدیریت، رفتارسازمانی و نظریه های سیستمی
  12. دانشگاه امام حسین (ع) ,دکتری ,نظریه های رفتار سازمانی

راه اندازی یا تأسیس و یا فعال سازی و گسترش مؤسسه یا واحد یا رشته های جدید و تحصیلات تکمیلی:
-راه اندازی دوره دکتری مدیریت برای اولین بار در دانشگاه تهران و تربیت مدرس و دوره دکتری حسابداری در دانشگاه تهران1364
- مرکز تحقیقات و مطالعات مدیریت در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران راه اندازی شد1367
-  مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی برای انجام تحقیقات و مطالعات در زمینه مدیریت اسلامی1377
-  مرکز مطالعات علوم برنامه ریزی و مدیریت راهبردیبرای انجام تحقیقات و مطالعات در زمینه ی برنامه ریزی راهبردی
 
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
- نهاد ریاست جمهوری,طراحی سیستم اطلاعاتی طرحهای کلان اقتصادی کشور
- شرکت ذوب آهن اصفهان,طراحی سیستم اطلاعاتی نیروی انسانی
- دانشگاه تهران,بررسی و طراحی ساختار مطلوب دانشگاه تهران
- دفتر تبلیغات اسلامی,طراحی و تدوین استراتژی دفتر تبلیغات اسلامی
- آموزش و پرورش,بررسی و طراحی ساختار وزارت آموزش و پرورش
- شورای عالی انقلاب فرهنگی,پژوهش و باز نگری ساختار شورای انقلاب فرهنگی و دبیر خانه آن
- بنیاد شهید انقلاب اسلامی,بررسی میزان تحقق ارزش های اسلامی در کارکرد های عام مدیریت در بنیاد شهید انقلاب اسلامی
- مرکز آموزش مدیریت دولتی قم,ارزیابی طرحهای پژوهشی اندیشه های حضرت امام خمینی (ره)
- سازمان جهاد استان فارس,طراحی مدل جانشینی مدیران در جهاد کشاورزی
   
سوابق کاری
 . مدیر گروه مدیریت دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
 . مدیرگروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
. رئیس دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران ( 11 سال )
. مسئول کمیته مدیریت سازمان سمت تاکنون
. مسئول برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 68_67
. مدیر گروه رشته های مدیریت ( دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ایثارگران )
. مسئول کمیته تخصصی مدیریت _ معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
. مدیر گروه مدیریت مرکز آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
. رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسلامی
. معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
. رئیس مر کز بررسی های سازمان معاونت نظارت و حسابرسی
. رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی
. رئیس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)
. مشاور ریاست دانشگاه و سرپرست طرح و برنامه دانشگاه شهید بهشتی
 
مجله دانش مدیریت,تابستان 1367 ,مدیر مسئول _ سردبیر
مجله علوم انسانی جمهوری اسلامی ایران,1367,عضو هیات تحریریه
مجله مدرس,1367,عضو هیات تحریریه
مجله بررسی های حسابداری,پاییز 1371,مدیر مسئول
مجله تحقیقات مالی ,زمستان 1372,مدیر مسئول
مجله دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران,1380,عضو هیات تحریریه
مجله پیام مدیریت,زمستان 1380 ,سردبیر
مجله کمال مدیریت,بهار 1381,سردبیر
مجله مدیریت فرهنگ,1382,عضو هیات تحریریه
. عضو هیات اجرائی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل و اعزام به خارج از کشور در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 69_68
. نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در هیات عالی نظارت گروه آموزشی علوم انسانی أزمون کارشناسی ارشد 69_68
. عضو شورای مرکزی هماهنگی مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران 1368
. عضو شورای برنامه ریزی دانشگاه تهران 1374
. عضو کمیته برنامه ریزی اسلامی دروس علوم انسانی دانشگاه تهران 1375
. عضو کمیته برنامه ریزی دوره دکتری رشته مدیریت 1364
. نظارت بر نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 68_67 دانشگاه علم و صنعت
. نظارت بر اجرای امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 68_67 دانشگاه تربیت معلم
. نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم 1368
. عضو شورای آموزشی دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت 1365
. عضو هسته تخصصی گرایش مدیریت رشته تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس 1368
. عضو گروه آموزشی مدیریت دانشگاه تربیت مدرس 1368 تاکنون
. بررسی امکانات کالبدی و فضاهای آموزشی دانشکده امور اقتصادی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی 1369
. عضو علی البدل هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1369
. عضو شورای بررسی و اصلاح نظام اداری وزارت فرهنگ و أموزش عالی 1369
. عضو گروه بررسی نظام مدیریت آموزش علوم پزشکی 1370
. عضو کمیته تخصصی علوم انسانی پنجمین و ششمین دوره جشنواره خوارزمی 1371_ 1370
. عضو گروه مشاوران علمی و تخصصی دفتر هماهنگی سرپرستی های خارج از کشور 1371
. نماینده تام الاختیار هیات اجرایی أزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته بیهوشی ( قسمت برادران ) 1371
. عضو شورای کار آفرینی دانشگاه شهید بهشتی 1380 تاکنون
. عضو کمیته پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی 1379 تاکنون
. عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی 1379 تاکنون
. عضو کمیته مدیریت شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
. عضو هیأت ممیزه مرکزی دانشگاهها 1382
. عضو هیأت ممیزه دانشگاه امام حسین (ع)
. عضو شورای عالی اداری
. عضو هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور
 
سوابق تحصیلی
- لیسانس,مترجمی زبان ,1352,تهران_مدرسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی
- فوق لیسانس,مدیریت بازرگانی,1355,آمریکا_ دانشگاه پیرداین
- فوق لیسانس,مدیریت سیستمها,1356,آمریکا_ دانشگاه نتروب
- دکتری ,مدیریت رفتاری ( بهبود مدیریت ),1361,آمریکا_ دانشگاه بین المللی ایالات متحده
 
مقالات علمی و کتب منتشر شده
    * مقالات در سمینارهاو کنفرانس های داخلی و خارجی :
      1- عدم هماهنگی میان نیاز های انسان و اهداف عملی ,تحقیقی _ مروری,14/5/69 _ 20/5/69,کنفرانس اداری و ادواری روسای دانشگاه ها و اتحادیه های بین المللی دانشگاه ها در فنلاند
      2- مهارت های مدیر ,تحقیقی _ مروری,زمستان 67,اولین سمینار جایگاه مدیریت در نظام
      3- کمال مدیریت و سازمان ,تحقیقی _ مروری,16_ 14 دی ماه 70,سمینار تحول نظام اداری ایران
      4- مدیریت کار و تاثیر آن در فرهنگ کار,تحقیقی _ مروری,29_ 28 دی ماه 71 ,سمینار تکامل فرهنگ کار وزارت کار و امور اجتماعی
      5- ضرورت نگاهی دوباره به ساختار اداری نظام جمهوری اسلامی ایران,تحقیقی _ مروری,19_17 بهمن ماه 69,اولین کنگره بزرگ نهادهای انقلاب اسلامی
      6- شریان حیاتی مدیریت ,تحقیقی _ مروری,21_17 مرداد 1371,چهارمین سمینار بین المللی مدیریت اسلامی
      7- ضرورت تطبیق ساختار و استراتژی های دانشگاه های جهان با نیاز های انسان ,تحقیقی _ مروری,30_ 27 مهر ,سومین کنفرانس میان دوره ای روسای دانشگاه های جهان
      8- وجدان کاری ,,دیماه 76 ,بررسی راههای عملی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی
      9- توانمند سازی ,تحقیقی _ مروری,سال 1375,همایش نظارت و بازرسی
      10- نقش سازمانها ی نظارت و بازرسی در حفظ حقوق شهروندان,تحقیقی _ مروری,1378,آمبودزمان (سازمان نظارت و بازرسی)
      11- Dynamic Control Systems,تحقیقی _ مروری,1381,ACOSAI آکوسای سیستم های کنترل مدیریتی
      12- مدیریت و رهبری یا جلوه های کمال ,تحقیقی _ مروری,1375,همایش مدیریت و رهبری در اسلام
      13- رمز خلاقیت : شور و اشتیاق فراوان,تحقیقی _ مروری,1381,دانشگاه امام حسین (ع) اصفهان _ خلاقیت و نوآوری
      14- بستر سازی شکل گیری رفتار علوی با استفاده از عدالت رویه ای ,تحقیقی _ مروری,1381,دانشگاه شاهد _ همایش رفتارعلوی
      15- دانشگاه و صنعت در آینه ارتباطات,تحقیقی _ مروری,,دانشگاه علم و صنعت
      16- مدیریت بحران,تحقیقی _ مروری,اسفند 1381,مؤسسه آموزش عالی علمی _ کاربردی هلال ایران وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
      17- Design of business excellence model for service enterprises in Iran,تحقیقی,4-7 December 2005,Asia-pacific researchers in organization studies ( APROS ) 11th international colloquium Melbourne, Australia
      18- چالشهای فناوری اطلاعات از منظر اخلاق,تحقیقی-مروری,22و23 آذرماه1385 ,دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات
    * مقالات در مجلات معتبر :
      1. نقش مدیر عالی دانش در مدیریت دانش,تابستان و پائیز 1381_پیام مدیریت,دانشگاه شهید بهشتی
      2. اثر راهبرد تکمیل تدریجی نتیجه گرا بر یادگیری سازمانی ,1381_ پیام مدیریت ,دانشگاه شهید بهشتی
      3. مدیر عصر اطلاعات ,1380_ پیام مدیریت,دانشگاه شهید بهشتی
      4. چگونگی روابط میان اعضای اجرایی طرحها ,1380_ مدیریت و توسعه ,موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
      5. سلول گرایی ,1379 _ مدیریت و توسعه ,موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
      6. سازمان و مدیریت در قرن بیست و یکم ,1380_ مجله مدرس دانشگاه تربیت مدرس ,دانشگاه تربیت مدرس
      7. تعارض : چالش مستمر مدیران ,1381 _ کمال مدیریت ,دانشگاه شهید بهشتی
      8. مدیریت در بوته مشارکت و توانمند سازی ,1380_ دانش حسابرسی,دیوان محاسبات
      9. سیستم کامل مدیریت زمان,1378_ سخن سمت ,سازمان سمت
      10. شالوده خلاقیت و مدیریت : مطالعه میان رشته ای ,سخن سمت _ 1377,سازمان سمت
      11. سرمایه جاودانی ,خانه فرهنگ _ 1376,سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
      12. نقش ساختها در پژوهشهای مدیریتی,کمال مدیریت _ تابستان و پائیز 82,دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
      13. انصاف جایگزین اعتماد,فرهنگ مدیریت,مجتمع آموزشی قم وابسته به دانشگاه تهران
      14. بررسی تطبیقی نظریه های علم مدیریت با آموزه های اسلام,فصلنامه حوزه و دانشگاه ص 18 الی 35 سال نهم _ زمستان 1382,مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه
      15. هدایت از طریق چشم انداز و ارزش‌ها,سخن سمت _ تابستان 1382 شماره 10 از ص 21 الی 30,سازمان سمت
      16. انسان، پردازشگر اطلاعات ,زمستان 1381 و بهار 1382 شماره 6و5 پیام مدیریت,دانشگاه شهید بهشتی
      17. طراحی مدلی برای تغییر رفتار سازمانی با استفاده از ابزار فراگرد تفکر تئوری محدودیت‌ها ,دوره 8 شماره 2 تابستان 1383 مجله مدرس ,دانشگاه تربیت مدرس
      18. استلزام‌های مدیریت بحران,زمستان 1382 و بهار 1383 شماره 5و4 کمال مدیریت ,دانشگاه شهید بهشتی
      چرخه حیات دانش,تابستان و پاییز 1382 شماره 8و7 پیام مدیریت,دانشگاه شهید بهشتی
      19. ایجاد و استقرار مدل چشم انداز سازمانی,تابستان و پاییز 1383 شماره 7و8 کمال مدیریت,دانشگاه شهید بهشتی
      20. سیمای سازمان دانش محور,,دانشگاه دفاع ملی
      21. نقش فناوری جدید اطلاعات در تحول کسب و کارهای سنتی ,پیک نور: علوم انسانی ویژه مدیریت,دانشگاه پیام نور
      22. عصر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ,مدیریت و توسعه,
    * 1. اصول مدیریت,نظریه های سازمان,چهاردهم,سازمان سمت
      2. تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم,تجزیه تحلیل و طراحی سیستم,ششم,سازمان سمت
      3. مدیریت رفتار سازمانی,نظریه های رفتار سازمانی,پنجم,دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
      4. مبانی سازمان و مدیریت ( کتاب سال دانشگاهی ),مبانی سازمان و مدیریت,پنجم,سازمان سمت
      5. مدیریت رفتار سازمانی,مدیریت رفتار سازمانی,چهارم,سازمان سمت
      6. سیستم اطلاعات مدیریت ) مدلسازی اطلاعات ),سیستم اطلاعات مدیریت,چهارم,سازمان سمت
      7. مدیریت تعارض و مذاکره,مدیریت رفتار سازمانی,سوم,سازمان سمت
      8. اصول مدیریت ( ویرایش جدید ),نظریه های سازمان,اول,سازمان سمت
      9. مدیریت رفتار های سیاسی,نظریه های رفتار سازمانی پیشرفته,اول,سازمان سمت
      10. مدیریت فشارهای روانی,نظریه های رفتار سازمانی پیشرفته,اول,سازمان سمت
      11. انتظار عدالت و عدالت در سازمان ,نظریه‌های رفتار سازمانی پیشرفته ,اول ,سازمان سمت
      12. تعامل انسان وسیستم اطلاعاتی ( سیستم اطلاعات مدیریت ),سیستم اطلاعات مدیریت,اول,سازمان سمت
      13. تیم سازی در قرن بیست و یکم,مدیریت رفتار سازمانی,سازمان سمت

   
نظارت بر طرحهای تحقیقاتی
- شناخت و آسیب شناسی سازمانی,شرکت آب منطقه ای غرب کشور 1380
- مطالعه، بررسی و تبیین شاخصهای امداد و نجات با رویکرد استانداردسازی,سازمان هلال احمر 1382
- طراحی سیستم جامع آمار و اطلاعات مدیریتی,مرکز جهانی علوم اسلامی ( قم )   1382
- ترجمه نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان: عناصر جامعه شناختی حیات سازمانی ( نوشته گیبسون بوریل و گارت مورگان ),مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی حوزه علمیه قم 1383
   
تقدیر نامه ها
- سخنرانی سلول گرایی و تدوین کتب درسی,2/4/79,معاونت پژوهشی,سازمان سمت
- سخنرانی در گردهمایی سراسری گزینشگران,16/11/78,دبیر,دبیرخانه هیأت عالی گزینش
- همایش مشارکت کارکنان و نقش آن در پیشرفت امور سازمانی,11/8/77,معاون رئیس جمهور و دبیرکل,سازمان امور اداری و استخدامی
- همایش بررسی راههای علمی حاکمیت وجدان کاری و انظباط اجتماعی,دیماه 76,رئیس اجلاس,رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
دبیری همایش نظارت و بازرسی کل کشور,22/12/75,رئیس,سازمان بازرسی کل کشور
- کوششهای مستمر در سرپرستی دانشکده مدیریت,22/12/75,رئیس,دانشگاه تهران
- راهنمایی پایان نامه هایی در مورد جلوه هایی از مدیریت حضرت امام (ره),28/4/74,معاونت پژوهشی,موسسه تنظیم و نشرآثار حضرت امام (ره)
- سمینار روسای مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی,5/8/72,معاونت آموزشی و برنامه ریزی نیروی انسانی,شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
- مساعدت به جانبازان و معلولین,3/9/71,رئیس,فدراسیون ورزشهای جانبازان
- مقاله برنامه ریزی ارتباطات با خود و دیگران,3/5/72,معاون آموزش و تحقیقات,وزارت تعاون
- سرپرستی پروژه پژوهشهای ارتباطات سازمانی,26/8/71,مدیرعامل,گروه ملی فولاد ایران
- سمینار آموزش و مدیریت,16/8/71,رئیس,سازمان جهاد استان اصفهان
- سمینار آموزش و مدیریت,10/12/70,رئیس,سازمان جهاد استان سمنان
- تشکر از اهتمام به امور ایثارگران,,,وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- همکاری با مجله مدرس,----,معاونت پژوهشی,دانشگاه تربیت مدرس
- برگزاری دوره مدیریت برای روسای دانشگاهها,17/6/69,رئیس,دانشگاه علامه طباطبائی
- تشکر از تهیه مجله دانش مدیریت,30/8/69,رئیس,دانشگاه امام صادق (ع)
- برگزاری دوره مدیریت برای روسای دانشگاهها,12/8/69,معاونت هماهنگی و - سرپرست کمیته برنامه ریزی,وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- برگزاری دوره مدیریت برای روسای دانشگاهها,26/6/69,رئیس,دانشگاه تهران
- برگزاری دوره مدیریت برای روسای دانشگاهها,11/6/69,معاونت آموزشی,دانشگاه علم و صنعت
- شرکت در سمینار مدیریت و رهبری,2/4/75,دبیر,همایش
- برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام (ره),6/4/69,رئیس,دانشگاه تهران
- برگزاری سمینار مدیریت,8/9/68,مدیریت عامل,شرکت سهامی شیشه قزوین
- برگزاری دوره مدیریت عالی,9/8/68,رئیس,مناطق نفت خیز
- برگزاری کنکور دکتری رشته های مختلف علوم انسانی,13/6/68,رئیس,دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
- برنامه ریزی کارشناسی ارشد توسعه روستایی,12/6/68,معاونت آموزشی و تحقیقات,وزارت جهادسازندگی
- برگزاری اردوی مشهد,20/4/67,مسئول,بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
- برگزاری سمینار جایگاه مدیریت در دانشگاه تبریز,26/10/66,رئیس,دانشگاه تهران و سازمان برنامه و بودجه
- ارائه گزارش سفر علمی به کشور فنلاند,30/8/69,معاونت پژوهشی,دانشگاه تهران
- تقدیر از خدمات در دانشگاه تهران,21/7/1376,ریاست دانشگاه,دانشگاه تهران
- تقدیر نامه شرکت در کارگاه هم اندیشی اساتید بسیجی,29/5/1382,مسؤول سازمان بسیج اساتید,سازمان بسیج اساتید
- تقدیرنامه برگزاری سمینار,11/8/77,معاون رئیس جمهور و دبیر کل سازمان,سازمان امور اداری و استخدامی کل کشور
- تقدیرنامه برگزاری سمینار,16/11/78,دبیر هیأت عالی گزینش,نهاد ریاست جمهوری
- سپاسنامه دومین اجلاس بررسی راههای عملی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی,دی 1376,رئیس دانشگاه آزاد و رئیس اجلاس,دانشگاه آزاد اسلامیبخشی از مصاحبه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با جناب آقای دکتر علی رضائیان به عنوان چهره ماندگار مدیریت:

‌ـ آقای دکتر، می توانیم بگوییم بخشی از تلاش های شما تعدیل نگاه ارجحیت در تخصص بود؟
ـ وارد چنین مقوله ای شدن خیلی جالب نیست، ممکن است ما به دلیل عدم آگاهی و شناخت، برداشت-هایی داشته باشیم که با آگاهی و شناخت برداشتمان تغییر کند. یک تلاش این بود که این مفهوم جا بیفتد که مدیریت علم است، باید [برای مدیریت] مهارت کسب کرد و کسی که دانش و مهارت لازم را نداشته باشد، نمی تواند مدیریت کند. اشکالی قبلاً به ویژه در دانشگاه های ما وجود داشت، اینکه اساتید ما برای خود برج عاجی ساخته بودند و مجرد از مشکلات صنعت بودند. تلاش ما این بود که بتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم، یعنی هر پایان نامة دکترایی که می خواست کار شود، می گفتیم هم باید پشتوانة نظری قویی داشته باشد و هم باید حتماً یک مشکل را حل کند. به این دلیل که چون مشکلات صنعت را حل می کردیم، به ما مزد می-دادند و ما، هم به دانشجو و هم به استاد راهنما مزد می دادیم و هم برای دانشکده یک سرمایه برمی داشتیم. همان موقعی که بودجة ما بسیار کم بود، می توانستیم هم تلاشمان را توسعه دهیم و هم خیلی بهتر دانشکده را اداره کنیم.
این نگاه باعث شده بود که ما بتوانیم توشه ای از مشکلات و مسائل را حل کنیم. مثلاً در مناطق نفت خیز جنوب، زیاد تجربه نداشتیم و صنعت نفت را نمی شناختیم. ابتدا با دوره های آموزشی شروع کردیم، کم کم شناخت حاصل شد. بعد انواع برنامه های در زمینه های نیروهای انسانی، طراحی سیستم ها و... [ریختیم و] با آنها، پروژه های مختلفی انجام دادیم. مثلاً همان زمانی که ما با «گروه ملی صنعتی فولاد اهواز» کار می کردیم، یک مجتمع فولاد وجود داشت که سنگ آهک را به «گندله» تبدیل می کرد، بعد آن هم به تیرآهن و چیزهای دیگر تبدیل می شد. آنها با یک شرکت ژاپنی قرارداد بسته بودند، که برنامه های کنترل کیفی جهانی را برایشان اجرا کنند. با کاری که ما در «گروه ملی صنعتی» [انجام دادیم]، بهره وریشان بهبود [پیدا] کرد و باعث شد آن مجتمع هم با [گروه صنعتی] ادغام شود. مدیرعامل [گروه صنعتی] همین «آقای مهندس پاییزان» بود. فرصتی فراهم شد که ایشان کار ما را با کار آنها مقایسه کند. ایشان مطرح می کرد، واقعاً کاری که اینجا انجام شده، هم عالی تر و هم با هزینة کمتری [است]، در حالی که آنجا با هزینة بسیار کلان انجام شد و آن نتایجی که خواسته بودند، به دست [نیامده بود. ] چیزی مشابه همین در «ذوب آهن اصفهان» اتفاق افتاد. در «ذوب آهن اصفهان» کنسرسیومی از چند شرکت تشکیل شده بود که یکی «شرکت ایلیا» برای ایتالیایی ها بود، [دیگری] شرکتی در خود اصفهان وابسته به انرژی اتمی بود. چند شرکت [دیگر هم] بودند که با هم یک کنسرسیوم تشکیل داده بودند تا سیستم های ذوب آهن را طراحی کنند. آن موقع «آقای مهندس صادق» مدیرعامل «ذوب آهن اصفهان بود». ما با همین دوره های آموزشی شروع کرده بودیم و بعد آنها گفتند سیستم مدیریت نیروی انسانی ما را طراحی کنید. ما سیستم مدیریت نیروی انسانی شان را با تیم هایی که از اساتید و دانشجویان تشکیل داده بودیم، طراحی و مستقر کردیم. چون دیدند کار ما کار خوبی است، ما را به عنوان ناظر برای پروژه ای که با آنها بسته بودند، انتخاب [کردند. ] درعمل وقتی که کار انجام می شد. من احساس می کردم برایشان مفید است. به هر حال، هر مدیری که بخواهد سازمانش بهتر اداره شود [ناتمام]

 

بازدید : 38978

نماد اعتماد
logo-samandehi