دکتر غلامعلی طبرسا

مرتبه علمی: استادیار
گروه مدیریت دولتی, دانشکده مدیریت و حسابداری
تلفن: 29902378
آدرس الکترونیکی: G_Tabarsa@sbu. ac.ir

سوابق تحصیلی
دکتری رشته مدیریت گرایش منابع انسانی از دانشگاه تربیت مدرس
   
مقالات علمی و کتب منتشر شده
     -نگاهی نوین به ارزیابی عملکرد ماهیت، محتوی و کارکردها
      -تبیین ویژگیهای نظام ارزیابی عملکرد اثربخش
      -تبیین ویژگیهای نظام بازرسی اثربخش
      -چالشهای فراروی سیاستگزاری فرهنگ
      -تبیین مدل مفهومی مدیریت فرهنگ
      -فضاهای فرهنگی، کاستی ها وراهکارها
    * 1-شاخص های فرهنگی جلد اول کتاب وکتابخوانی
      2-شاخص های فرهنگیجلد دوم هنر
      3-مدیریت منابع انسانی در اروپاترجمه شده توسط اینجانب
      4-سیزده دوره نشریه شاخص های فرهنگی دارای ISBN

طرحهای پژوهشی
1-طراحی ساختار و تشکیلات سازمانی امداد و نجات جمعیت هلال احمر
2-طراحی و تبیین شاخص های ارزیابی فعالیت های فرهنگی و هنری کشور
3-تبیین شاخص های عملیات امداد و نجات با رویکرد استاندارد سازی عملیات امداد و نجات
4-طراحی ساختار و تشکیلات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
5-طراحی و تبیین شاخص های بهره مندی از کالاها و خدمات فرهنگی کشور با رویکرد توزیع عادلانه

بازدید : 13498