دکتر محمد عرب مازار یزدی

مرتبه علمی: دانشیار
گروه حسابداری, دانشکده مدیریت و حسابداری
آدرس الکترونیکی marabmazar@sbu. ac.ir

سوابق تدریسی
دوره دکتری:
دانشگاه علامه طباطبائی – درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری پیشرفته – از 1378

دوره کارشناسی ارشد:
مؤسسه علوم بانکی – سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS) از 1378
دانشکده حسابداری صنعت نفت - درس سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS)
دانشگاه شهید بهشتی – درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (AIS) – از 1374
دانشگاه تهران – درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (AIS) – از 1372
دانشگاه علامه طباطبائی - درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (AIS) – از 1377
دانشگاه تربیت مدرس - درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (AIS) – از 1372
دانشگاه الزهرا - درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (AIS) – از 1375 بصورت پراکنده
دانشگاه امام حسین(ع) - درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (AIS) – از 1373
دانشگاه امام صادق(ع)- تئوری حسابداری 1 و 2
دانشگاه فردوسی- درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (AIS) – از 1384

دوره کارشناسی:
دانشگاه شهید بهشتی – دروس حسابداری 3، مبانی و کاربرد کامپیوتر در حسابداری و مدیریت – از 1369
دانشگاه تهران – دروس حسابداری 1، حسابداری 2، حسابداری 3، صنعتی 2، مبانی کامپیوتر – از 1367 در دوره های متعدد
دانشگاه الزهرا – حسابداری 1 و 2
دانشگاه صنعت نفت – درس سیستمهای کامپیوتری – از 1371 – دوره های متعدد
 
جوایز علمی
استاد نمونه دانشکده مدیریت و حسابداری
کسب عنوان پژوهشگر برتر سال 1385 دانشکده مدیریت و حسابداری
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
    *   عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی "بررسیهای حسابداری و حسابرسی" – دانشگاه تهران- از 1371
    *    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی "تحقیقات حسابداری" – دانشگاه علامه طباطبائی – از 1381
    *    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی " کمال مدیریت" – دانشگاه شهید بهشتی – از 1380
      
سوابق کاری
حسابرسی داخلی
طراحی سیستمهای حسابداری صنعتی و مالی
برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی
مدیریت واحد برنامه ریزی و روشها
مدیریت امور مالی
مشاوره مدیریت
عضویت هیئت مدیره
عضویت کمیسیون تخصصی رشته حسابداری  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  
سوابق تحصیلی
دیپلم         : ریاضی از دبیرستان جعفری - تهران
لیسانس      : حسابداری از دانشگاه تهران (1364)
فوق لیسانس: حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس (1368)
دکتری       : حسابداری از دانشگاه تهران (1374)

مقالات علمی و کتب منتشر شده
    * دختران راهی دیگر(سرگذشت زنان آمریکایی که اسلام را پذیرفته‌اند)، چاپ دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1386
    * حسابداری صنعتی (1)، چاپ هجدهم، دانشگاه پیام نور، 1386
    * کاربرد کامپیوتر در حسابداری، چاپ هشتم، آموزش و پرورش(کتاب درسی سال سوم دبیرستان)، 1380
    * اس اس پنج، انتشارات صابرین، 1380
      کاربرد کامپیوتر در تصمیم گیریهای مالی، انتشارات علم و ادب، 1377
      کابوس ویروسهای کامپیوتری، انتشارات همراه، 1374
      کانادا، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1372
      شوروی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1371
      انگلستان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1370
      سوئیس، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1369
      استرالیا، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1367
      فلسطین، انتشارات جوادیه-یزد، 1358

زمینه تخصصی
    *  طراحی سیستمهای حسابداری صنعتی و مالی
    * برنامه ریزی استراتژیک (Business Strategic Planing)
    * برنامه ریزی استراتژیک سستمهای اطلاعاتی (ICT Strategic Planing)
    * مدیریت امور مالی
    * مشاوره مالی و سیستمهای اطلاعاتی برای مدیریت
    * آموزش در قلمرو حسابداری، سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات

بازدید : 11399

نماد اعتماد
logo-samandehi