دکتر فرخ قوچانی

مرتبه علمی: استادیار
گروه مدیریت دولتی, دانشکده مدیریت و حسابداری

سوابق تحصیلی
لیسانس مدیریت صنعتی               دانشگاه گیلان - ایران
فوق لیسانس مدیریت و بانکداری   دانشگاه
ولز – انگلستان
دکترا مدیریت بازرگانی              دانشگاه
ولز - انگلستان
 
مقالات علمی و کتب منتشر شده
    * – عذر خواهی رسمی نوشته ارت دلف – ترجمه دکتر فرخ قوچانی
      مجله تازه های اقتصاد – سال اول شماره دهم ---- فروردین 1369

      - آموزش برای اشتغال در بخش خصوصی – الگویی برای دهه 1990 (1)
      مجله ماهنامه گزیده مسائل آموزش بزرگسالان سال سوم شماره 2 اردیبهشت 1372

      - آموزش برای اشتغال در بخش خصوصی – الگویی برای دهه 1990 (2)
      مجله ماهنامه گزیده مسائل آموزش بزرگسالان – سال سوم شماره 3 خرداد 1372

      - مدیریت منابع انسانی مجله پژوهش شماره 2 بهار 1380

      - نگرش شغلی، رضایت و تعهد مجله پژوهش شماره 5 پاییز 1382

بازدید : 11474

نماد اعتماد
logo-samandehi