دکتر هایده متقی

مرتبه علمی: استادیار
گروه مدیریت صنعتی, دانشکده مدیریت و حسابداری
تفلن: 29902386
آدرس الکترونیکی: H-Mottaghi@sbu. ac.ir

سوابق تحصیلی
دکتری مدیریت گرایش تحقیق در عملیات
   
مقالات علمی و کتب منتشر شده
    * تالیف کتاب مدیریت تولید و عملیات چاپ دوم انتشارات آوای پاتریس1384
      تالیف کتاب سوالات تستی مدیریت تولید و عملیات چاپ اول انتشارات آوای پاتریس1385
      مقاله در مجله علمی و پژوهشی مدرس, تحت عنوان ارائه مدل ابتکاری در جهت بهبود ماشین آلات اتوماتیک الکترونیکی؛ مجله علمی و پژوهشی مدرس؛ شماره 38 تابستان 83
      مقاله در مجله علمی و پژوهشی پیام مدیریت, تحت عنوان ارائه. ارزیابی بهنگام بودن فرآیند تولید و برنامه ریزی با رویکردی فازی؛ مجله علمی و پژوهشی پیام مدیریت؛. (در حال چاپ) 85
      ارائه کنفرانس تحت عنوان بکارگیری حلقه‌های کنترل کیفیت در بهبود سیستم تغذیه خطوط تولید – مطالعه موردی شرکت پارس الکتریک اولین همایش مدیریت صنعتی 1385
      ارائه کنفرانس تحت عنوان. استفاده از منطق فازی دز اندازه گیری تولید ناب-؛کنفرانس بینالمللی مدیریت 1384

بازدید : 28969