لیست اعضای هیات علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

تلفن

email

1

علی رضاییان

مدیریت

استاد

22431842

a-rezaeian@sbu. ac.ir

2

فرخ قوچانی

"

استادیار

29902381

f-ghouchani @sbu. ac.ir

3

سید جلیل لاجوردی

"

"

29902388

J_lajevardi@sbu. ac.ir

4

اکرم هادیزاده

"

"

22431842

A-Hadizadeh@cc. sbu. ac.ir

5

غلامعلی طبرسا

"

"

29902378

G_tabarsa@sbu. ac.ir

6

غلامحسین باهر

 

G-baher@sbu. ac.ir

7

محمد علی حقیقی

"

29902381

m-haghighi@sbu. ac.ir

8

محمد رضا شجاعی

"

"

29902383

M_shojaei@sbu. ac.ir

9

قدرت اله مشایخی

مربی

29902371

 

10

امین عمید

مهندسی صنایع

استاد یار

29902383

a_amid@sbu. ac.ir

بازدید : 7682

نماد اعتماد
logo-samandehi