لیست اعضای هیات علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

تلفن

email

1

محمد اسماعیل فدایی نژاد

مدیریت

دانشیار

22431843

m-fadaei@cc. sbu. ac.ir

2

علی جهانخانی

"

"

29902388

a-jahankhani@sbu. ac.ir

3

احمد بدری

حسابداری

استاد یار

29902371

a_badri@sbu. ac.ir

4

عقیلی

"

استاد همکار

   

5

عبده تبریزی

"

" "

   

6

شهرستانی

"

" "

   

7

محمد تقی وزیری

"

" "

   

8

صادقی شریف

"

استادیار

29902378

j_sadeghisharif@sbu. ac.ir

9

پریوش زاهدی

"

مربی

29902386

p-zahedi@sbu. ac.ir

بازدید : 6741

نماد اعتماد
logo-samandehi