دکتر علی محقر

مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  ۹۸‎-‎۲۱‎-‎۸۸۰۰۶۴۲۲
دور نگار:  ۹۸‎-‎۲۱‎-‎۸۸۰۰۶۴۷۷
آدرس پستی:  تهران، خیابان جلال آل احمد، نبش بزرگراه چمران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پست الکترونیکی:  amohaghar@ut. ac.ir
  
تحصیلات:
•       دکترا‏‎,‎‏۱۳۸۰‏‎,‎‏مهندسی صنایع‏‎,‎‏دانشگاه تربیت مدرس‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏ارزیابی تصمیمات مجلس شورای اسلامی با استفاده از مجموعه مشترک وزنها‏‎,‎‏ارزیابی تصمیمات مجلس شورای اسلامی با استفاده از مجموعه مشترک وزنها
•       کارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۳۶۵‏‎,‎‏برنامه ریزی سیستمها‏‎-‎‏گرایش OR‏‎,‎‏دانشگاه صنعتی اصفهان‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏تعیین مشخصات صف عمومی با استفاده اززنجیره مارکوف‏‎,‎‏تعیین مشخصات صف عمومی با استفاده اززنجیره مارکوف
•       کارشناسی‏‎,‎‏۱۳۵۹‏‎,‎‏مهندسی صنایع‏‎,‎‏دانشگاه صنعتی شریف‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏طرحریزی واحد صنعتی‏‎,‎‏طرحریزی واحد صنعتی

بازدید : 8483

نماد اعتماد
logo-samandehi