دکتر احمد مدرس

مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  ۸۸۰۰۷۷۴۳
آدرس پستی:  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پست الکترونیکی:  modarres@ut. ac.ir
   
تحصیلات:
•       دکترا‏‎,‎‏۱۳۸۰‏‎,‎‏حسابداری‏‎,‎‏علامه طباطبایی‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیری در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی : مقایسه تئوری باشواهد تجربی ‏‎,‎‏بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیری در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی : مقایسه تئوری باشواهد تجربی
•       کارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۳۶۹‏‎,‎‏حسابداری‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏صورت تغییرات در وضهیت مالی و ضرورت تهیه صورت جریانهای نقدی‏‎,‎‏صورت تغییرات در وضهیت مالی و ضرورت تهیه صورت جریانهای نقدی
•       کارشناسی‏‎,‎‏۱۳۶۳‏‎,‎‏حسابداری‏‎,‎‏شهید بهشتی‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏‏‎

بازدید : 10670

نماد اعتماد
logo-samandehi