دکتر سید محمد مقیمی

دکتر سید محمد مقیمی

نام و نام خانوادگی:  سید محمد مقیمی
دانشکده گروه:  دانشکده مدیریت‏‎/‎‏گروه مدیریت دولتی
مرتبه علمی:  استاد
تلفن:  ۹۸‎-‎۲۱‎-‎۶۱۱۱۲۶۶۳
دور نگار:  ۹۸‎-‎۲۱‎-‎۶۶۴۰۴۸۴۸
آدرس پستی:  خیابان انقلاب ‏‎-‎‏ خیابان شانزده آذر – ساختمان مرکزی دانشگاه تهران – معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی:  moghimi@ut. ac.ir
وب سایت رسمی : http://prof-moghimi.ir◄ برای دریافت فایل کامل رزومه فارسی دکتر مقیمی، روی این لینک کلیک کنید.

◄ برای دریافت فایل کامل رزومه انگلیسی دکتر مقیمی، روی این لینک کلیک کنید.

خلاصه ای از رزومه دکتر سید محمد مقیمی :

 تحصیلات   
•       دکترا‏‎,‎‏۱۳۸۱‏‎,‎‏مدیریت علوم رفتاری‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏n‏‎,‎‏طراحی وتبیین مدل کارآفرینی سازمانی در سازمان های غیر دولتی ایران
•       کارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۳۷۵‏‎,‎‏مدیریت مالی دولتی‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏n‏‎,‎‏بررسی عوامل موثر بر حیطه نظارت مدیران عملیاتی وزارت جهاد سازندگی
•       کارشناسی‏‎,‎‏۱۳۷۳‏‎,‎‏مدیریت‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏n‏‎,‎‏پروژه پایان دوره کارشناسی (بررسی عوامل موثر در کارآیی کارکنان سازمان‌های درمانی)

  خدمات علمی اجرایی   
•       ۱۳۸۸‏‎,‎‏۱۳۸۸‏‎,‎‏دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها‏‎,‎‏هتل المپیک
•       ۱۳۸۸‏‎,‎‏۱۳۹۰‏‎,‎‏عضویت کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی ورفتاری هیت ممیزه دانشگاه‏‎,‎‏دانشگاه تهران
•       ۱۳۸۸‏‎,‎‏۱۳۹۰‏‎,‎‏عضویت در سیزدهمین دوره هیات ممیزه دانشگاه تهران ‏‎,‎‏دانشگاه تهران
•       ۱۳۸۸‏‎,‎‏۱۳۹۰‏‎,‎‏عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه ‏‎,‎‏دانشگاه تهران
•       ۱۳۸۷‏‎,‎‏۱۳۸۹‏‎,‎‏رییس شورای پذیرش و بررسی نظام پیشنهادها در دانشگاه تهران‏‎,‎‏دانشگاه تهران
•       ۱۳۸۷‏‎,‎‏عضو کمیته جذب هیات علمی دانشگاه تهران‏‎,‎‏دانشگاه تهران
•       ۱۳۸۶‏‎,‎‏معاون پشتیبانی پردیس قم‏‎,‎‏دانشگاه تهران
•       ۱۳۸۵‏‎,‎‏عضو کمیته جذب هیات علمی پردیس قم دانشگاه تهران‏‎,‎‏دانشگاه تهران
•       ۱۳۸۵‏‎,‎‏معاون پژوهشی پردیس قم دانشگاه تهران و عضو شورای دانشگاه‏‎,‎‏دانشگاه تهران
•       ۱۳۸۴‏‎,‎‏عضو کمیته جذب هیات علمی گروه کارآفرینی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران‏‎,‎‏دانشگاه تهران
•       ۱۳۸۴‏‎,‎‏رییس گروه آسیب شناسی و بازآفرینی سازمانی موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو‏‎,‎‏وزارت نیرو
•       ۱۳۸۴‏‎,‎‏رییس دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران‏‎,‎‏دانشگاه تهران
•       ۱۳۸۳‏‎,‎‏رییس مرکز کار آفرینی پردیس قم‏‎,‎‏دانشگاه تهران
•       ۱۳۸۲‏‎,‎‏معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس قم دانشگاه تهران‏‎,‎‏دانشگاه تهران
•       ۱۳۸۰‏‎,‎‏عضو شورای آموزشهای آزاد دانشگاه تهران‏‎,‎‏دانشگاه تهران
•       ۱۳۸۰‏‎,‎‏عضو هیات مدیره کارخانجات ایران مرینوس‏‎,‎‏کارخانجات ایران مرینوس
•       ۱۳۷۹‏‎,‎‏مدیر عامل توسعه فرهنگ کارآفرینی‏‎,‎‏موسسه توسعه فرهنگ کارآفرینی
•       ۱۳۷۸‏‎,‎‏رییس هیات مدیره و مدیر عامل موسسه فرهنگی‏‎-‎‏پژوهشی تحول آفرین‏‎,‎‏موسسه فرهنگی‏‎-‎‏پژوهشی تحول آفرین
•       ۱۳۷۶‏‎,‎‏کارشناس اداره تشکیلات و روشهای وزارت جهاد سازندگی‏‎,‎‏وزارت جهاد سازندگی
•       ۱۳۷۵‏‎,‎‏کارشناس دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد سازندگی‏‎,‎‏وزارت جهاد سازندگی

  دروس آموزشی   
کارشناسی
•       بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
•       مباحث ویژه مدیریت دولتی
•       مبانی سازمان ومدیریت
•       مدیریت تطبیقی منابع انسانی بنگاه های بین الملل
•       پروژه
کارشناسی ارشد
•       بررسی مسائل مدیریت دولتی
•       بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
•       تئوریهای مدیریت پیشرفته
•       سمیناردرمسائل رفتاری
•       مسایل جاری مدیریت اجرایی واحدهای تولیدی خدماتی و طرحهای عمرانی
•       مهارتهای عمومی مدیریت
•       نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته
•       پایان نامه
دکتری
•       بررسی روابط فرد و سازمان
•       سمیناربهره وری دردولت
•       مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت
•       مبانی مدیریت دولتی

  راهنمایی پایان نامه   
پایان نامه های کارشناسی ارشد
•       بررسی موانع و راهکارهای تجاری سازی ایده ها در مراکز هسته ای ایران‏‎,‎‏احمد جعفرزاده کوچکی‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       بررسی ارتباط بین ادراک کارکنان از مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل (TQM)با عملیات رهبری خدمت در شرکت گاز استان کرمانشاه‏‎,‎‏نسترن سوار‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در جهادکشاورزی استان قم‏‎,‎‏مهدیه حیدری‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       طراحی و تبیین الگوی تعاملی سازمانهای مردم نهاد NGOs با کمیته امداد امام خمینی ره به منظور افزایش بهرهوری خدمات حمایتی به محرومین و اقشار آسیب پذیر‏‎,‎‏رضا رضائی تبار‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       بررسی ارتباط بین مهارتهای ارتباطی کارکنان و ارتباطات کارآفرینانه در ستاد مرکزی دانشگاه تهران‏‎,‎‏علیرضا رضوانی توتکانی‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       بررسی انطباق بین ویژگی‌های کلیدی مشاغل و ویژگی‌های شاغلین در ستاد مرکزی دانشگاه تهران‏‎,‎‏حمیدرضا رنجبر‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       بررسی تاثیر انتقال فیزیکی صنایع صدر صبا باتری به صنایع نور صبا باتری (شهریار کرج) بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان‏‎,‎‏عبداله نوروزی‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       آسیب شناسی بسترهای ساختاری و رفتاری استقرار مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در شرکت مهندسی سپاسد‏‎,‎‏حمزه جمشیدی‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       مطالعه تطبیقی ومقایسه‌ای بودجه و بهای تمام شده هر دانشجو در دانشگاه تهران ‏‎,‎‏اکرم قنبری مردانی‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       بررسی تاثیرات ابعاد سرمایه فکری بر کاهش رفتارهای مخرب سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه ۱۴ تهران‏‎,‎‏سمیراعبدالهی مورچه خورتی‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       بررسی نقش کانونهای تفکر (Thinktanks در خط مشی گذاری عمومی در ایران‏‎,‎‏میثم قاسمی‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       بررسی ارتباط بین ابعاد کارآفرینی شرکتی و عملکرد شرکت صنعت یدک‏‎,‎‏مهدی حاج محمدحسینی‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       طراحی و تبیین طرح تجاری جهت بهره برداری از فرصت کسب و کار کربن فعال در استان همدان ‏‎,‎‏امیرحسین رهبر‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       بررسی ارتباط میان رفتارشهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان بانک سامان‏‎,‎‏رستم جدیدی‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       بررسی ارتباط بین نگرش های فرهنگی وخلاقیت کارکنان در وزارت رفاه و تامین اجتماعی‏‎,‎‏توحید جعفری‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       طراحی و تبیین الگوی بهینه عملکرد مراکز کارآفرینی در کشور‏‎,‎‏سارا محمدی‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       بررسی ارتباط بین گروه فکری تک فکری گروهی و اثر بخشی تیمی در گروههای استانداری‏‎,‎‏انسیه مطلبی‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       بررسی ارتباط هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان جامعه المصطفی العالمیه‏‎,‎‏معصومه کاظمی‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       بررسی ارتباط بین دولت الکترونیک و ویژگیهای حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی استان یزد‏‎,‎‏مصطفی اعلایی اردکانی‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       بررسی نقش کانونهای تفکر(Think Tanks)در خط مشی گذاری عمومی در ایران‏‎,‎‏میثم قاسمی‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       بررسی ارتباط بین خود رهبری و تعهد کارکنان در بانک تجارت»‏‎,‎‏ابراهیم اخلاقی‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و کارآفرینی درون سازمانی سازمان حمل و نقل استان تهران‏‎,‎‏لیلا هوشمند‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       مطالعه و بررسی رابطه بین مولفه‌های اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان‌های منتخب‏‎,‎‏نفیسه زروندی‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       بررسی وضعیت انطباق شغل با ویژگیهای شاغلین در اداره کل استاندارد استان قم و ارایه راهکار به منظور بهبود تطبیق شغل با شاغل‏‎,‎‏عظیمه نمازی‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران‏‎,‎‏سوسن قناتی‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       بررسی بازار مداری محصولات کشور چین از دیدگاه توزیع کنندگان نهایی مطالعه موردی شهرستان کرج‏‎,‎‏حمیدرضا نریمانی‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       بررسی ارتباط بین ویژگیهای ساختار سازمانی و بهره‌ وری در واحدهای منتخب صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‏‎,‎‏سیمین عبدخدا‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       بررسی رابطه بین میزان گرایش به تیم سازی و شخصیت مدیران براساس مدل Big‏‎-‎‏۵ مک کری کوستا ( در سازمانهای منتخب)‏‎,‎‏فاطمه طاهری‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       بررسی رابطه بین تیپ شخصیت A&B و سبک مدیریت ( در سازمانهای منتخب)‏‎,‎‏نرگس السادات فاتحی‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       بررسی ارزیابی تبلیغات شرکت بیمه بر اساس مدل AIDA‏‎,‎‏لیلا کرد‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       « نقش سرمایه اجتماعی در فرایند کارآفرینی‏‎,‎‏وحید مافی‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتریان در تعالی سازمانی صنعت بیمه با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQMمطالعه موردی بیمه آسیا‏‎,‎‏حمیده عطافر‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       طراحی و تبیین الگوی تعاملی سازمانهای مردم نهاد(NGO) با کمیته امداد امام خمینی به منظور افزایش بهره وری خدمات حمایتی به محرومین و اقشار آسیب پذیر‏‎,‎‏رضا رضایی تبار‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       شناسایی سبکهای ارتباطی کارآفرینان و ویژگیهای رفتاری آنها در صنایع استان قم‏‎,‎‏رضا مقدم‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود‏‎,‎‏مرتضی عباس پور‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       بررسی ارتباط میان کارآفرینی اجتماعی و اثربخشی عملکرد در سازمانهای غیر دولتی زنان‏‎,‎‏مریم روستا‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       بررسی و مطالعه انواع فرصتهای سرمایه گذاری در فضای کالبدی شهر قم‏‎,‎‏علی امیرحسینی‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       بررسی چالشها و مشکلات مربوط به تنظیم بودجه در دانشگاه تهران با تاکید بر قانون چهارم توسعه ‏‎,‎‏فاطمه قربانی‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       تبیین عوامل موثر در رشد و توسعه کسب و کارهای خانوادگی شهر تهران‏‎,‎‏نادر سید امیری‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       بررسی وضعیت بازمهندسی فرآیندها و ارتباط آن با عملکرد سازمانهای دولتی‏‎,‎‏علیرضا فرخار‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       بررسی ارتباط بین مدل مدیریت عملکرد (PMA) و مدل سلسله مراتبی کیفیت خدمات (HSQM) در شعب بانک صادرات شهر اصفهان‏‎,‎‏روخ ا... حفیظی‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و بازآفرینی دولت در سازمانهای دولتی‏‎,‎‏نوراله نامداری‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       بررسی ارتباط بین سبکهای شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی‏‎,‎‏مهلا عربی خوان‏‎,‎‏۱۳۸۴
•       بررسی ارتباط بین نگرش به مدیریت دانش و رفتار کارآفرینانه کارکنان سازمان جهاد سازندگی استان گیلان‏‎,‎‏مایده بزرگی‏‎,‎‏۱۳۸۴
•       بررسی ارتباط میان مدل مشخصات شغلی ( JCM) و ویژگیهای سازمان یادگیرنده در شعب بانک ملت‏‎,‎‏راضیه بیات‏‎,‎‏۱۳۸۴
•       بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی (Social Capital) و اثربخشی سازمانی دانشگاه زنجان‏‎,‎‏فرزانه امامی‏‎,‎‏۱۳۸۴
•       بررسی کیفیت خدمات ( مدل Servqual ) در شرکتهای آب و گاز استان قم‏‎,‎‏عباس محمد خانی‏‎,‎‏۱۳۸۴
•       بررسی ساختار مدیریت بحرانهای اجتماعی ( قومی و مذهبی) وارایه الگوی مطلوب برای مدیریت این بحران ها در استان آذربایجان غربی‏‎,‎‏منصور طاهری‏‎,‎‏۱۳۸۴
•       بررسی تاثیرات کاربرد فن آوری اطلاعات بر توانمند سازی شغلی کارکنان در... ‏‎,‎‏امیرحسین مزیدابادی‏‎,‎‏۱۳۸۳
•       ارزیابی دوره های آموزش فن آوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه کارکنان ‏‎,‎‏روح الله ابراهیمی‏‎,‎‏۱۳۸۳
•       بررسی ارتباط بین سبکهای مذاکره مدیران و اثربخشی عملکرد آنان در صنایع کوچک و متوسط ( SMES) استان قم‏‎,‎‏بلال پناهی کهق‏‎,‎‏۱۳۸۳
•       بررسی ارتباط بین مهارتهای کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط در استان قم‏‎,‎‏اسماعیل قادری‏‎,‎‏۱۳۸۳

  طرحهای تحقیقاتی   
•       طرح تحقیقاتی برنامه ریزی راهبردی توسعه تجارت خارجی استان وطرح تحقیقاتی برنامه ریزی مالزی‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       قرارداداجرای شش همایش یک روزه‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       قرارداداجرای نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       برگزاری نشست بررسی اهداف توسعه هزاره سوم‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       ۱۳۸۸‏‎,‎‏بررسی عوامل موثر بر ظرفیت سازی و توانمند سازی سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی
•       ۱۳۸۸‏‎,‎‏۱۳۸۹‏‎,‎‏بررسی عوامل موثر بر ظرفیت سازی و توانمی سازی سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی
•       ۱۳۸۸‏‎,‎‏۱۳۸۹‏‎,‎‏بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و استرسهای شغلی کارکنان سازمانهای دولتی ایران
•       ۱۳۸۷‏‎,‎‏۱۳۸۷‏‎,‎‏درآمدی بر منشور اخلاقی در نظام آموزشی ( مطالعه موردی: منشور اخلاقی معلمان )
•       ۱۳۸۷‏‎,‎‏طراحی و تبیین الگوهای مدیریتی بر اساس دیدگاه های امام خمینی
•       ۱۳۸۶‏‎,‎‏بررسی ارتباط بین اعتماد به تأمین کنندگان و مشتریان در زنجیره های عرضه با سیستم های سازمانی شرکت های صنعتی استان قم
•       ۱۳۸۶‏‎,‎‏تبیین وضعیت عدالت سازمانی و ارتباط آن با رضایت شغلی کارکنان در سازمان های دولتی استان قم
•       ۱۳۸۶‏‎,‎‏استانداردهای عملکرد رفتاری معلمان پیش دبستانی در ایران
•       ۱۳۸۵‏‎,‎‏۱۳۸۵‏‎,‎‏ارائه مدل کاربردی در باتره استانداردهای سه گانه (دانشرفتار عملکرد مدیران مدازس متوسطه تهران در جمهوری اسلامی ایران و ارائه مدل مفهومی برای آن
•       ۱۳۸۵‏‎,‎‏طراحی وتدوین استاندادردهای منابع انسانی آموزش و پرورش ایران (مطالعه موردی:مدارس پیش دبستانی)
•       ۱۳۸۴‏‎,‎‏بررسی ارتباط بین رفتارشهر وندی سازمانی و فرهنگ کار آفرینی در سازمانهای دولتی(
•       ۱۰۰۱‏‎,‎‏بررسی ویژگیهای رفتاری و روانشناختی کارکنان و مدیران سازمانهای دولتی با رویکرد کار آفرینی در جمهوری اسلامی ایران

  انتشارات(کتاب-مقاله-همایش)   

کتابهای علمی
•       پژوهشنامه مدیریت
•       مبانی کارآفرینی‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری تهران‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       مباحث ویژه مدیریت دولتی‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏سمت‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       منشور مدیریت‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏مهربان نشر‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       نظام پیشنهادها در سازمان های دولتی از تئوری تا عمل‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏انجمن خدمات فرهنگی ایرانیان خارج از کشور‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       مبانی کارآفرینی‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏فراندیش‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       مدیریت تطبیقی‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏نگاه دانش‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏ترمه‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       کارآفرینی در سازمان های دولتی‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏نشر فراندیش ‏‎-‎‏ مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱۳۸۴
•       سازمان ومدیریت رویکردی پزوهشی‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏انتشارات ترمه‏‎,‎‏۱۳۸۳
•       کار آفرینی در نهادهای جامعه مدنی‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏دانشگاه تهران‏‎,‎‏۱۳۸۳
•       اداره امور حکومت های محلی‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏سمت‏‎,‎‏۱۳۸۲
•       اداره امور حکومت های محلی‏‎,‎‏تالیف‏‎,‎‏سمت‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       fghnfdbvs‎,‎Translation‎,‎ghfdhfd‎,‎2004

مقالات
مقالات چاپ شده در مجلات داخلی
•       مجتبی امیری‏‎,‎‏ سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ فاطمه قربانی‏‎,‎‏"چالشها موانع و سازوکارهای نظام بودجهریزی در آموزش عالی: مطالعه موردی: دانشگاه تهران"‏‎,‎‏بررسیهای حسابداری و حسابرسی‏‎,‎‏۱۷‏‎,‎‏۵۹‏‎,‎‏۳‏‎-‎‏۱۶‏‎,‎‏۱۳۸۹
•       مجتبی امیری‏‎,‎‏ سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ فاطمه قربانی‏‎,‎‏"چالش ها موانع و ساز و کار های نظام بودجه ریزی در آموزش عالی : مطالعه موردی : دانشگاه تهران "‏‎,‎‏بررسی های حسابداری‏‎,‎‏۱۷‏‎,‎‏۵۹‏‎,‎‏۳‏‎-‎‏۱۶‏‎,‎‏۱۳۸۹
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ روح اله حفیظی‏‎,‎‏"مدیریت عملکرد و رابطه آن با کیفیت خدمات در شعب بانک ملی شهر اصفهان"‏‎,‎‏مدیریت بازرگانی‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۳‏‎,‎‏۱۴۷‏‎-‎‏۱۶۴‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       اسداله کردناییج‏‎,‎‏ سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ سوسن قناتی‏‎,‎‏ حمید رضا یزدانی ‏‎,‎‏"بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهران"‏‎,‎‏مدیریت دولتی‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۳‏‎,‎‏۱۱۹‏‎-‎‏۱۳۴‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       حسین خنیفر‏‎,‎‏ سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"درآمدی بر فلسفه اخلاق در سازمان ( مطالعه موردی: منشورهای اخلاقی"‏‎,‎‏پژوهشهای فلسفی‏‎-‎‏کلامی‏‎,‎‏سال یازدهم شمار‏‎,‎‏۴۱‏‎,‎‏۲۶۰‏‎-‎‏۲۳۵‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       حسین خنیفر‏‎,‎‏ سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ غلامرضا جندقی‏‎,‎‏ فاطمه طاهری‏‎,‎‏ ابوالقاسم سیار‏‎,‎‏"شناخت شخصیت مدیران؛ لازمه مدیریت رفتار سازمانی (مطالعه موردی مدل پنج عاملی شخصیت (Big‏‎-‎‏۵) در دانشگاه علوم پزشکی قم)"‏‎,‎‏مدیریت سلامت‏‎,‎‏۱۲‏‎,‎‏۳۷‏‎,‎‏۴۹‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       حسین خنیفر‏‎,‎‏ سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ غلامرضا جندقی‏‎,‎‏ نفیسه زروندی‏‎,‎‏"بررسی رابطه بین مولفه‌های اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان قم در سازمانهای جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش استان قم"‏‎,‎‏مدیریت دولتی‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۲‏‎,‎‏۳‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       امیر علمبیگی‏‎,‎‏ ایرج ملک محمدی‏‎,‎‏ سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی"‏‎,‎‏مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران‏‎,‎‏۴۰‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۲۱‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       امیر علمبیگی‏‎,‎‏ ایرج ملک محمدی‏‎,‎‏ سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"تحلیل عاملی مولفه‌های ارتباطی و اطلاعاتی(ICT) مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران"‏‎,‎‏اقتصاد و توسعه کشاورزی‏‎,‎‏۲۳‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱۰‏‎-‎‏۱‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ حسین خنیفر‏‎,‎‏ مهلا عربی خوان ‏‎,‎‏"بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان‌های دولتی"‏‎,‎‏فصلنامه علمی‏‎-‎‏پژوهشی مدیریت دولتی‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱۳۸۸
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"حکومت محلی"‏‎,‎‏دانشنامه مدیریت شهری و روستایی‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۳۴۰‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"کارآفرینی روستایی"‏‎,‎‏دانشنامه مدیریت شهری و روستایی‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۶۳۶‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"کارآفرینی"‏‎,‎‏دانشنامه مدیریت شهری و روستایی‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۶۲۹‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"کارآفرینی اجتماعی"‏‎,‎‏دانشنامه مدیریت شهری و روستایی‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۶۳۲‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ حسین خنیفر‏‎,‎‏ مهلا عربی خوان ‏‎,‎‏"بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی"‏‎,‎‏مدیریت دولتی‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۸۷‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       محمود احمدپور داریانی‏‎,‎‏ سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"آموزش کارآفرینی در کسب وکارهای کوچک و متوسط ایران"‏‎,‎‏فصلنامه توسعه کارآفرینی‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۲۴۷‏‎-‎‏۲۰۵ ‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ محمود احمدپور داریانی‏‎,‎‏"آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران نیازها و راهکارها"‏‎,‎‏فصلنامه علمی‏‎-‎‏پژوهشی توسعه کارآفرینی‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۲۰۵‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"اخلاق سازمانی؛ جوهره فرهنگ سازمانی کارآمد"‏‎,‎‏فرهنگ مدیریت‏‎,‎‏سال ششم‏‎,‎‏۱۷‏‎,‎‏۶۳‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ اسماعیل قادری‏‎,‎‏"بررسی مهارتهای کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسطSMEs"‏‎,‎‏دانش مدیریت‏‎,‎‏۷۹‏‎,‎‏۷۹‏‎,‎‏۷۹‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ امیر حسین رهبر‏‎,‎‏ حسن اسلامی‏‎,‎‏"معنویت سازمانی و تثیر آن در خلاقیت کارکنان رویکردی تطبیقی"‏‎,‎‏اخلاق در علوم و فناوری‏‎,‎‏سال دوم‏‎,‎‏۳ و ۴‏‎,‎‏۸۹‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ رضا مقدم‏‎,‎‏"بررسی ارتباط بین ویژگیهای رفتاری و سبکهای ارتباطی کارآفرینان در صنایع غذایی استان قم"‏‎,‎‏فرهنگ مدیریت‏‎,‎‏سال پنجم‏‎,‎‏۱۶‏‎,‎‏۳۷‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ رضا مقدم‏‎,‎‏"بررسی ارتباط بین ویژگیهای رفتاری و سبکهای ارتباطی کارآفرینان صنایع غذایی استان قم"‏‎,‎‏فرهنگ مدیریت ‏‎,‎‏۱۶‏‎,‎‏۱۶‏‎,‎‏۱۶‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"دگرگونی سازمان و مدیریت در مرحله گذار از پارادایم مدرنیسم به پست مدرنیسم "‏‎,‎‏مجموعه مقالات سال پیامبر‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱۸۵‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ حسن اسلامی‏‎,‎‏"معنویت سازمانی و تاثیر آن در خلاقیت کارکنان رویکردی تطبیقی"‏‎,‎‏فصلنامه علمی‏‎-‎‏پژوهشی اخلاق در علوم فناوری‏‎,‎‏۳و۴‏‎,‎‏۳ و ۴‏‎,‎‏۳۴‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ محمد مهدی حیدری‏‎,‎‏"بررسی ارتباط میان کارآفرینی اجتماعی و اثربخشی عملکرد در سازمانهای غیردولتی زنان"‏‎,‎‏انجمن ایرانی مطالعات زنان‏‎,‎‏شماره ۲‏‎,‎‏۲‏‎,‎‏۲‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"روش مورد کاوی و کاربردهای آن در علوم انسانی "‏‎,‎‏فصلنامه حوزه و دانشگاه ‏‎,‎‏۵۰‏‎,‎‏۵۰‏‎,‎‏۵۰‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"رفتار شهروندی سازمانی از تیوری تا عمل"‏‎,‎‏فرهنگ مدیریت‏‎,‎‏۱۱‏‎,‎‏۱۹‏‎-‎‏۴۸‏‎,‎‏۱۳۸۴
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ نورالله نامداری‏‎,‎‏"بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و بازآفرینی دولت"‏‎,‎‏فرهنگ مدیریت‏‎,‎‏۹‏‎,‎‏۱۱۵‏‎-‎‏۱۵۸‏‎,‎‏۱۳۸۴
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"کار آفرینی و عوامل موثر بر آن"‏‎,‎‏فرهنگ مدیریت‏‎-‎‏نشریه پردیس قم دانشگاه تهران‏‎,‎‏(ش۵)‏‎,‎‏۱۰۷‏‎-‎‏۷۷‏‎,‎‏۱۳۸۳
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"طراحی و تبیین مدل کارآفرینی سازمانی برای سازمانهای غیر دولتی (NGOS) ایران"‏‎,‎‏فصلنامه دانش مدیریت‏‎,‎‏۶۱‏‎,‎‏۶۱‏‎,‎‏. ‏‎,‎‏۱۳۸۲
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"نقش پیرو موثر در فرآیند رهبری"‏‎,‎‏فصلنامه دانش مدیریت‏‎,‎‏۶۰و ۶۱‏‎,‎‏۶۰و ۶۱‏‎,‎‏. ‏‎,‎‏۱۳۸۲
•       حسن میرزایی‏‎,‎‏ سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"ارایه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان های غیر دولتی ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینی"‏‎,‎‏دانش مدیریت‏‎,‎‏۶۲‏‎,‎‏۱۰۱‏‎-‎‏۱۳۸‏‎,‎‏۱۳۸۲
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"سازمانهای غیردولتی کارآفرین"‏‎,‎‏فصلنامه فرهنگ مدیریت‏‎,‎‏۳‏‎,‎‏۳‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱۳۸۲
•       محمود احمدپور داریانی‏‎,‎‏ سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"نقش و جایگاه دولت در توسعه آموزش کارآفرینی "‏‎,‎‏تدبیر‏‎,‎‏۱۲‏‎,‎‏۱۱۶‏‎,‎‏۲۰‏‎,‎‏۱۳۸۰
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"مدیریت دولتی و سازمانهای محلی با نگاهی به ایران"‏‎,‎‏فصلنامه دانش مدیریت‏‎,‎‏۵۵‏‎,‎‏۵۵‏‎,‎‏. ‏‎,‎‏۱۳۸۰
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"نقش دولت در آموزش کارآفرینی"‏‎,‎‏ماهنامه تدبیر‏‎,‎‏۱۱۵‏‎,‎‏۱۱۵‏‎,‎‏. ‏‎,‎‏۱۳۸۰
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"نقش آموزش کارآفرینی در بهبود دانش صاحبان کسب و کار کوچک"‏‎,‎‏ماهنامه تدبیر‏‎,‎‏۱۱۳‏‎,‎‏۱۱۳‏‎,‎‏. ‏‎,‎‏۱۳۸۰
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"کارآفرینی اجتماعی"‏‎,‎‏فصلنامه رهیافت‏‎,‎‏۰‏‎,‎‏۰‏‎,‎‏. ‏‎,‎‏۱۳۷۹
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"جایگاه شوراهای اسلامی در مدیریت کلان کشور "‏‎,‎‏فصلنامه پژوهش‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱‏‎,‎‏۱۳۷۸
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"مهارتهای شنود موثر"‏‎,‎‏ماهنامه تدبیر‏‎,‎‏۷۶‏‎,‎‏۷۶‏‎,‎‏۷۶‏‎,‎‏۱۳۷۷
•       علی نقی امیری‏‎,‎‏ سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"مدیریت تغییر"‏‎,‎‏فصلنامه مصباح‏‎,‎‏تابستان‏‎,‎‏تابستان‏‎,‎‏. ‏‎,‎‏۱۳۷۷
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"تجزیه و تحلیل شغل(کارشکافی) "‏‎,‎‏ماهنامه زمینه ‏‎,‎‏۴‏‎,‎‏۴‏‎,‎‏۴‏‎,‎‏۱۳۷۵
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"the relationship between environmental factors and organizationalentrepreneurship in non‎-‎governmentalorganizations in iran "‎,‎iranian journal of management studies‎,‎1‎,‎1‎,‎39‎-‎55‎,‎2007
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"Corporate entrepreneurship obstacles and alternatives"‎,‎Entrepreneuship Research‎,‎1‎,‎1‎,‎87‎,‎2006

مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"ادار التضاد قرا فی تجرب الامام الخمینی"‏‎,‎‏نصوص معاصر‏‎,‎‏بهار و تابستان ‏‎,‎‏۱۴‏‎-‎‏۱۳‏‎,‎‏۳۶۳‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       حسین خنیفر‏‎,‎‏ سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"منهجیات البحث الخلاق دراسه تطبیقیه فی حقل الاسلامیات"‏‎,‎‏نصوص المعاصره‏‎,‎‏سال سوم‏‎,‎‏۱۲‏‎,‎‏۱۷۶‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       حسین خنیفر‏‎,‎‏ سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"مبادی التربیه و التعلیم دراسه فی الحقل الدینی"‏‎,‎‏نصوص معاصره‏‎,‎‏سال چهارم‏‎,‎‏۱۶‏‎-‎‏۱۵‏‎,‎‏۳۲۶‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"منهاجیات البحث الخلاق دراسه تطبیقیه فی حقل الاسلامیات"‏‎,‎‏نصوص معاصره‏‎,‎‏سال سوم‏‎,‎‏۱۲‏‎,‎‏۱۲‏‎,‎‏۱۳۸۶
•       محمد حسین رحمتی‎,‎ سیدمحمد مقیمی‎,‎ سید مهدی الوانی‎,‎ عادل اذر‎,‎"Poiicymaking for University Entrepreneurship Education in Iran"‎,‎ European Journal of Social Science‎,‎15‎,‎15‎,‎339‎-‎327‎,‎2010
•       علی نقی امیری‎,‎ سیدمحمد مقیمی‎,‎ معصومه کاظمی‎,‎"studying the relationship between cultural intelligence and employeesperformance"‎,‎european journal of scientific research‎,‎42‎,‎3‎,‎418‎-‎427‎,‎2010
•       علی نقی امیری‎,‎ سیدمحمد مقیمی‎,‎ معصومه کاظمی‎,‎"Studying the Relationship between cultural Intelligence and Employees Performance"‎,‎European Journal of Scientific Research‎,‎42‎,‎3‎,‎418‎-‎427‎,‎2009
•       Farhad Analoui‎,‎ سیدمحمد مقیمی‎,‎ Hossein Khanifar‎,‎"Public sector managers and entrepreneurship in Islamic Republic of Iran"‎,‎Journal of Management Development‎,‎6 2009‎,‎28‎,‎522‎-‎532‎,‎2009
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎ غلامرضا جندقی‎,‎"Ethical Considerations of Physical Education In an Islamic Valued System"‎,‎Journal of health ethic‎,‎1‎,‎1‎,‎1‎,‎2008
•       حسین خنیفر‎,‎ سیدمحمد مقیمی‎,‎ سیداحمد بیان معمار‎,‎ غلامرضا جندقی‎,‎"Ethical con siderations of physical education in an islamic valued system"‎,‎online journal of health ethics‎,‎1‎,‎1‎,‎1‎-‎12‎,‎2008

همایشها
داخلی
      
مقاله کامل
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ امیر حسین رهبر‏‎,‎‏ حسن اسلامی‏‎,‎‏"معنویت سازمانی با نیم نگاهی به سازمان رزم"‏‎,‎‏کنگره نقش معنویت در نبرد ناهمتراز‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏۱۴‏‎-‎‏۱۴‏‎,‎‏۰۹‏‎,‎‏۱۳۸۷
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"مدیریت شوراها و شهرداری ها در ایران "‏‎,‎‏دومین همایش ملی مدیریت شهری در اصفهان ‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏۲۸‏‎-‎‏۲۷‏‎,‎‏۰۳‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمانهای دولتی"‏‎,‎‏نخستین همایش ملی مدیریت کارآفرینی ‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏۰۷‏‎-‎‏۰۵‏‎,‎‏۰۲‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"بررسی فرهنگ کارآفرینی در سازمانهای دولتی"‏‎,‎‏نخستین همایش ملی مدیریت کارآفرینی ‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏۰۶‏‎-‎‏۰۵‏‎,‎‏۰۲‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"مدیریت شوراها و شهرداری ها در ایران "‏‎,‎‏دومین همایش ملی مدیریت شهری در اصفهان ‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏۰۵‏‎-‎‏۰۴‏‎,‎‏۰۲‏‎,‎‏۱۳۸۵
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"کارآفرینی اجتماعی"‏‎,‎‏همایش ملی کارآفرینی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران ‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏۲۱‏‎-‎‏۱۹‏‎,‎‏۰۲‏‎,‎‏۱۳۸۴
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"چالش های مدیریت شهری در ایران"‏‎,‎‏اولین همایش ملی مدیریت شهری در اصفهان ‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏۰۶‏‎-‎‏۰۳‏‎,‎‏۰۲‏‎,‎‏۱۳۸۴
•       سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"جایگاه شوراهای اسلامی در مدیریت کلان کشور"‏‎,‎‏همایش ملی شوراها و مشارکت مردمی‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏۱۰‏‎-‎‏۰۹‏‎,‎‏۰۹‏‎,‎‏۱۳۷۷

خارجی
      
خلاصه مقاله
•       سیداحمد بیان معمار‏‎,‎‏ حسین خنیفر‏‎,‎‏ سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏"بررسی نقش دانشگاه در گسترش علوم انسانی و تثیرگذاری آن بر توسعه و تحول فرنگ جامعه ( مطالعه موردی: دانشگاههای ایران‏‎-‎‏استان قم"‏‎,‎‏همایش بین المللی علوم انسانی در ایران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏۰۶‏‎-‎‏۰۳‏‎,‎‏۰۵‏‎,‎‏۱۳۸۹
•       حسین خنیفر خنیفر‏‎,‎‏ سیدمحمد مقیمی‏‎,‎‏ سیداحمد بیان معمار‏‎,‎‏"الگوهای توسعه و کارآمدی علوم انسانی"‏‎,‎‏همایش بین المللی علوم انسانی در ایران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏۰۶‏‎-‎‏۰۳‏‎,‎‏۰۵‏‎,‎‏۱۳۸۹
      
مقاله کامل
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎ حسین خنیفر‎,‎ سیداحمد بیان معمار‎,‎" The psychological and behavioral characteristics of governmental organizations managers with entrepreneurship approach The case of Islamic Repoblic of Iran"‎,‎World academy of Science Engineering and Technology‎,‎فرانسه‎,‎2009‎,‎06‎,‎23‎-‎30
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"A prelude on moral prism in education (case study: teachers moral prism)"‎,‎29th International Congress of Psychology 20‎-‎25 July 2008 ‎,‎آلمان‎,‎2008‎,‎07‎,‎21‎-‎24
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"Physical psychology and ethics"‎,‎29th International Congress of Psychology 20‎-‎25 July 2008 ‎,‎آلمان‎,‎2008‎,‎07‎,‎21‎-‎24
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"Physical exercise for the handicapped"‎,‎7th Biennial Conference Asian Association of Social Psychology (AASP) 25‎-‎28 July 2007 ‎,‎مالزی‎,‎2007‎,‎07‎,‎25‎-‎27
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"Investigating children‎'‎s play psychology"‎,‎7th Biennial Conference Asian Association of Social Psychology (AASP) 25‎-‎28 July 2007 ‎,‎مالزی‎,‎2007‎,‎07‎,‎25‎-‎27
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"A study of problem of teaching English language as a foreign language in the middle school in Iran with emphasis on psychologists point of view"‎,‎7th Biennial Conference Asian Association of Social Psychology (AASP) 25‎-‎28 July 2007 ‎,‎مالزی‎,‎2007‎,‎07‎,‎25‎-‎27
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"Ethical considerations in physical education"‎,‎7th Biennial Conference Asian Association of Social Psychology (AASP) 25‎-‎28 July 2007 ‎,‎مالزی‎,‎2007‎,‎07‎,‎25‎-‎27
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"Comparative study of teacher‎'‎s psychological characteristics in islam and other psychological‎-‎philosophical schools. "‎,‎7th Biennial Conference Asian Association of Social Psychology (AASP) 25‎-‎28 July 2007 ‎,‎مالزی‎,‎2007‎,‎07‎,‎25‎-‎27
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"The role of religion in mental health"‎,‎7th Biennial Conference Asian Association of Social Psychology (AASP) 25‎-‎28 July 2007) ‎,‎مالزی‎,‎2007‎,‎07‎,‎25‎-‎27
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"Attitude and psychological viewpoint of Iranian youth towards the mass media"‎,‎7th Biennial Conference Asian Association of Social Psychology (AASP) 25‎-‎28 July 2007 ‎,‎مالزی‎,‎2007‎,‎07‎,‎25‎-‎27
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"Designing and formulating the standards and criteria of Iran pre‎-‎school teachers"‎,‎7th Biennial Conference Asian Association of Social Psychology (AASP) 25‎-‎28 July 2007 ‎,‎مالزی‎,‎2007‎,‎07‎,‎25‎-‎27
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"Behavioral and performance standards of pre‎-‎school teachers in Iran"‎,‎7th Biennial Conference Asian Association of Social Psychology (AASP) 25‎-‎28 July 2007 ‎,‎مالزی‎,‎2007‎,‎07‎,‎25‎-‎27
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"Psychological aspects of the resurrection‎,‎ remembrance and its effect on human behavior"‎,‎7th Biennial Conference Asian Association of Social Psychology (AASP) 25‎-‎28 July 2007) ‎,‎مالزی‎,‎2007‎,‎07‎,‎25‎-‎27
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"A study of altruism and entrepreneurship of employees working in Ministry of energy of the Islamic republic of Iran"‎,‎26th International Congress of Applied Psychology‎/‎Work and Organizational ‎,‎یونان‎,‎2006‎,‎07‎,‎21‎-‎22
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"Health Psychology and Behavior Categorizations in Islam"‎,‎26th International Congress of Applied Psychology‎/‎Health Psychology‎,‎یونان‎,‎2006‎,‎07‎,‎20‎-‎22
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"The relationships between‎,‎ citizenship behavior (OCB) and entrepreneurial Culture in Iranian employees "‎,‎26th International Congress of Applied Psychology‎/‎Work and Organizational Psychology‎,‎یونان‎,‎2006‎,‎07‎,‎19‎-‎22
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"Identifying and Developing Scientific and Performance Standards for Educational Administrators of Tehran‎'‎s High Schools and Providing an Appropriate Model"‎,‎26th International Congress of Applied Psychology‎/‎Educational‎,‎ School and Instructional Psychology‎,‎یونان‎,‎2006‎,‎07‎,‎19‎-‎22
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"Analyzing the organizational citizenship behavior (OCB) and it’s relationship with demographic factors. (A case study of employers working in the central department of Ministry of power in the Islamic Republic of Iran"‎,‎26th International Congress of Applied Psychology‎/‎Work and Organizational Psychology‎,‎یونان‎,‎2006‎,‎07‎,‎19‎-‎22
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"Appreciates Scientific‎,‎ Behavioral and Performance Standards for School Advisors and Psychologists. "‎,‎26th International Congress of Applied Psychology‎/‎Counseling Psychology‎,‎یونان‎,‎2006‎,‎07‎,‎17‎-‎22
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"Studying The Relation Between Safety Management And Entrepreneurship In The Industrial Corporations (Case Study: Iranian Industrial Corporations) "‎,‎8th World Conference on injury Prevention and Safety Promotion held at the international Convention Center‎,‎آفریقای جنوبی‎,‎2006‎,‎04‎,‎02‎-‎05
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"the survey of government organization managers employees psychological behavior"‎,‎نهمین همایش روانشناسی اروپا‎,‎اسپانیا‎,‎2005‎,‎07‎,‎11‎-‎16
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎"The survey of governmental organizations managers & employees psychological & behavioral characteristics with entrepreneurship approach (the case of Islamic republic of Iran)"‎,‎9th Congress of European Psychology‎/‎Work and Organizational Psychology‎,‎اسپانیا‎,‎2005‎,‎07‎,‎05‎-‎09
      
خلاصه مقاله
•       احمد بیان معمار‎,‎ حسین خنیفر‎,‎ سیدمحمد مقیمی‎,‎"Investigating the efficiency of family on children‎'‎s mental health with emphasis on safety and violence"‎,‎FMPP Annual congress of Psychiatry and Psychotherapy 20th IFP World congress of Psychotherapy‎,‎سوئیس‎,‎2010‎,‎06‎,‎19‎-‎23
•       حسین خنیفر‎,‎ احمد بیان معمار‎,‎ سیدمحمد مقیمی‎,‎"Investigating the realationship between self‎-‎efficiency & youth stress"‎,‎FMPP Annual congress of Psychiatry and Psychotherapy 20th IFP World congress of Psychotherapy‎‎,‎سوئیس‎,‎2010‎,‎06‎,‎19‎-‎23
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎ حسین خنیفر‎,‎ سیداحمد بیان معمار‎,‎"The survey of correlation between organizational justice & job stress in Iran governmental organizations"‎,‎FMPP Annual congress of Psychiatry and Psychotherapy 20th IFP World congress of Psychotherapy‎,‎سوئیس‎,‎2010‎,‎06‎,‎19‎-‎23
•       حسین خنیفر‎,‎ سیدمحمد مقیمی‎,‎ احمد بیان معمار‎,‎ حامد ملکی ‎,‎ نرگس السادات فاتحی‎,‎"Studying the realationship between A B personality types and managerial style"‎,‎9th World congress of Biological Psychiatry‎,‎فرانسه‎,‎2009‎,‎06‎,‎23‎-‎30
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎ حسین خنیفر‎,‎ احمد بیان معمار‎,‎"A survey study of the social abnormality among the university student"‎,‎9th world congress of biological Psychiary‎,‎فرانسه‎,‎2009‎,‎06‎,‎23‎-‎30
•       احمد بیان معمار‎,‎ فرید بیان معمار‎,‎ حسین خنیفر‎,‎ سیدمحمد مقیمی‎,‎ حامد ملکی ‎,‎"The psychology of job stress of job stress from legend tp reality"‎,‎9th World Congress of biological psychiatry‎,‎فرانسه‎,‎2009‎,‎06‎,‎23‎-‎30
•       احمد بیان معمار‎,‎ فرید بیان معمار‎,‎ حسین خنیفر‎,‎ سیدمحمد مقیمی‎,‎ حامد ملکی ‎,‎"Studying the relationship between emotional intelligence and principlals performance"‎,‎9th World Congress of Biological Psychiatry‎,‎فرانسه‎,‎2009‎,‎06‎,‎23‎-‎30
•       سیدمحمد مقیمی‎,‎ حسین خنیفر‎,‎ احمد بیان معمار‎,‎ حامد ملکی ‎,‎ فاطمه طاهری‎,‎"Studying the relationship between propensity to team‎-‎building and managers personalities on McKerry and CostaBig‎-‎5 Model"‎,‎9th World Congress of Biological Psychiatry‎,‎فرانسه‎,‎2009‎,‎06‎,‎23‎-‎30
 ◄ در حال حاضر نسخه الکترونیکی یکی از آثار ارزشمند جناب آقای دکتر مقیمی به نام «پژوهشنامه مدیریت» که شامل بیش از 840 پرسشنامه معتبر مدیریتی در 12 طبقه موضوعی است، توسط «مرجع علوم مدیریت ایران» عرضه می شود.

برای مشاهده و خرید پرسشنامه های این کتاب به این لینک مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است، حق انحصاری انتشار این آثار در اختیار مرجع علوم مدیریت ایران (سایت e-Modiran.com) می باشد و هرگونه نسخه برداری و بازنشر این آثار پیگرد قانونی خواهد داشت.

بازدید : 49655

نماد اعتماد
logo-samandehi