دکتر محمد موسی خانی

مرتبه علمی: استادیار
تلفن:  ۶۱۱۱۷۶۱۷
پست الکترونیکی:  mosakhani@ut. ac.ir
   
تحصیلات:
دکترا‏‎,‎‏۱۳۸۳‏‎,‎‏مدیریت صنعتی‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏ارایه مدلی برای توسعه دانشگاه مجازی در ایران‏‎,‎‏ارایه مدلی برای توسعه دانشگاه مجازی در ایران
کارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۳۷۳‏‎,‎‏مدیریت بازرگانی‏‎,‎‏تربیت مدرس‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏بررسی عوامل مؤثر در کامیابی و ناکامی نظام کیفیت جامع و ارائه روشهای بهبود و فراگیر نمودن ان ‏‎,‎‏بررسی عوامل مؤثر در کامیابی و ناکامی نظام کیفیت جامع و ارائه روشهای بهبود و فراگیر نمودن ان
کارشناسی‏‎,‎‏۱۳۵۸‏‎,‎‏علوم تربیتی‏‎,‎‏تبریز‏‎,‎‏ایران.

زمینه های پژوهشی مورد علاقه    
سیستمهای مدیریت دانش( KMS )‏‎,‎‏یادگیری الکترونیکی‏‎-‎‏دانشگاه مجازی

بازدید : 12070

نماد اعتماد
logo-samandehi