دکتر محمدرضا نیکبخت

مرتبه علمی:  دانشیار رشته حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تلفن:  ۶۱۱۱۷۶۸۹
آدرس پستی:  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پست الکترونیکی:  mnikbakht@ut. ac.ir
  
تحصیلات:
دکترا‏‎,‎‏۱۳۷۶‏‎,‎‏حسابداری‏‎,‎‏تربیت مدرس ‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏بررسی نارساییهای قوانین ومقرات بر توسعه بتزار سرمایه در ایران ‏‎,‎‏بررسی نارساییهای قوانین ومقرات بر توسعه بتزار سرمایه در ایران
کارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۳۶۵‏‎,‎‏حسابداری ‏‎,‎‏تربیت مدرس ‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏consoidated financial statements ‏‎,‎‏ صورتهای مالی تلفیقی
کارشناسی‏‎,‎‏۱۳۶۱‏‎,‎‏بازرگانی‏‎,‎‏علامه طبا طبایی‏‎,‎‏ایران‏‎

بازدید : 20005

نماد اعتماد
logo-samandehi