دکتر فریدون وردی نژاد

دکتر فریدون وردی نژاد

مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  ۹۸‎-‎۲۱‎-‎۶۱۱۱۷۶۶۳
دور نگار:  ۹۸‎-‎۲۱‎-‎۲۲۸۲۰۹۶۴
آدرس پستی:  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پست الکترونیکی:  verdinejad@verdinejad.com
آدرس وب سایت: www.verdinejad.com
 
تحصیلات:
دکترا‏‎,‎‏۱۳۸۰‏‎,‎‏مدیریت سیاستگذاری‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏طراحی و تبیین الگوی استراتژی ایرنا در شبکه گردش خبر جهانی‏‎,‎‏طراحی و تبیین الگوی استراتژی ایرنا در شبکه گردش خبر جهانی
کارشناسی ارشد‏‎,‎‏۱۳۷۲‏‎,‎‏مدیریت‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏قدرت ملی‏‎,‎‏قدرت ملی
کارشناسی‏‎,‎‏۱۳۵۸‏‎,‎‏زبان و ادبیات‏‎,‎‏علوم اراک‏‎,‎‏ایران‏‎

زمینه های پژوهشی مورد علاقه    
برنامه ریزی و مدیریت منطقه ای و شهری‏‎/‎‏آمایش سرزمینی‏‎,‎‏رهبری و قدرت و اقتدار‏‎,‎‏سیاستگذاری و خط مشی گذاری عمومی‏‎,‎‏مدیریت رسانه ‏‎,‎‏مدیریت استراتژیک‏‎-‎‏موضوعات راهبردی مدیریت‏‎,‎‏مدیریت تغییر‏‎/‎‏سازمان های مجازی و دولت الکترونیک

بازدید : 11268

نماد اعتماد
logo-samandehi